THÔNG TIN LIÊN HỆ CỦA CÁN BỘ CÔNG CHỨC CÓ THẨM QUYỀN

Đơn vị

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

UBND quận

Trần Thị Bích Liên

Chủ tịch UBND

39.634.353

ttblien.q11@tphcm.gov.vn

Trương Quốc Cương

Phó Chủ tịch

 

tqcuong.q11@tphcm.gov.vn

Trần Phi Long

Phó Chủ tịch

39.635.108

tplong.q11@tphcm.gov.vn

Võ Đức Thanh

Phó Chủ tịch

39.633.182

vdthanh.q11@tphcm.gov.vn

Văn phòng

Lê Thị Phương

Chánh Văn phòng

39.633.172

 ltphuong.q11@tphcm.gov.vn

Thái Minh Vũ

Phó Chánh Văn phòng

39.633.181

tmvu.q11@tphcm.gov.vn

Lý Văn Phước

Phó Chánh Văn phòng

39.633.683

lvphuoc.q11@tphcm.gov.vn

Trần Nam Hà

Phó Chánh Văn phòng

38.583.387

tnha.q11@tphcm.gov.vn

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Hoàng Thị Nga

Trưởng phòng

39.630.612

 

Nguyễn Thị Chi

Phó Trưởng phòng

39.582.613

 

Phòng Kinh tế

Hà Quang Phát

Trưởng phòng

39.633.349

hqphat.q11@tphcm.gov.vn

Nguyễn Vĩnh Tâm

Phó Trưởng phòng

22.419.584

nvtam.q11@tphcm.gov.vn

Trần Ninh Đông

Phó Trưởng phòng

39.633.349

 

Chi cục Thống kê

Trần Minh Sơn

Chi cục Trưởng

39.634.901

 

Phòng Nội vụ

Tô Thị Thanh Thúy

Trưởng phòng

39.637.729

 tttthuy.q11@tphcm.gov.vn

Nguyễn Văn Lộc

Phó Trưởng phòng

39.630.597

nvloc.q11@tphcm.gov.vn

Trần Thụy Hồng Loan

Phó Trưởng phòng

39.630.597

 

Nguyễn Trọng Hiếu

Phó Trưởng phòng

39.630.597

 

Phòng Tư pháp

Nguyễn Phước

Trưởng phòng

35.075.076

 

Đỗ Thị Hoa

Phó Trưởng phòng

35.072.992

dthoa.q11@tphcm.gov.vn

Hoàng Kim Chi

Phó Trưởng phòng

38.581.085

 

Thanh tra quận

Phan Thành Long

Chánh Thanh tra

39.634.699

 

Nguyễn Thị Thanh Chung

Phó Chánh Thanh tra

39.634.699

nttchung.q11@tphcm.gov.vn

Bùi Quang Tuyến

Phó Chánh Thanh tra

39.634.699

bqtuyen.q11@tphcm.gov.vn

Phòng Quản lý đô thị

Võ Xuân Quang

Trưởng phòng

38.587.536

vxquang.q11@tphcm.gov.vn

Lê Minh Mẫn

Phó Trưởng phòng

38.587.536

 

Lâm Quang Trường 

Phó Trưởng phòng

38.581.058

 

Nguyễn Hữu Phước

Phó TP – Đội trưởng

38.589.224

 

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Nguyễn Gia Hiển

Trưởng phòng

39.635.806

 

Nguyễn Thị Thu Vân

Phó Trưởng phòng

39.635.805

 

Trần Nguyễn Khánh Hùng

Phó Trưởng phòng

39.635.805

 

Phòng Văn hóa & Thông tin

Lê Quang Tâm

Trưởng phòng

38.587.544

 

Bùi Thị Thanh Loan

Phó Trưởng phòng

38.581.320

 

Ngô Quang Trường

Phó Trưởng phòng

38.587.544

 

Phòng Lao động Thương Binh & Xã hội

Liêu Thị Liên

Trưởng phòng

38.587.550

 

 Hoàng Thị Bạch Cúc

Phó Trưởng phòng

38.587.550

htbcuc.q11@tphcm.gov.vn

Thân Thị Trang

Phó Trưởng phòng

38.587.550

tttrang.q11@tphcm.gov.vn

Phòng Y tế

Trần Thu Hương

Trưởng phòng

39.632.019

tthuong.q11@tphcm.gov.vn

Đỗ Quốc Tiến

Phó Trưởng phòng

39.632.019

dqtien.q11@tphcm.gov.vn

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Đặng Đức Hoàng

Trưởng phòng

39.601.027

 

Nguyễn Lê Thu

Phó Trưởng phòng

39.609.918

 

Nguyễn Thị Lệ Duyên

Phó Trưởng phòng

39.609.919

 

Võ Minh Tuấn Kiệt

Phó Trưởng phòng

39.609.917

 

 

Tìm kiếm