SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
4
1
3
5
5
8
7

THÔNG TIN LIÊN HỆ CỦA CÁN BỘ CÔNG CHỨC CÓ THẨM QUYỀN

 

Đơn vị

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

UBND quận

Trần Thị Bích Liên

Chủ tịch UBND

39.634.490

q11@tphcm.gov.vn

 

Fax 39.633.101

Trương Quốc Cương

Phó Chủ tịch

Trần Phi Long

Phó Chủ tịch

Võ Đức Thanh

Phó Chủ tịch

Văn phòng

HĐND-UBND

Lê Thị Phương

Chánh Văn phòng

39.634.490

Thái Minh Vũ

Phó Chánh Văn phòng

Lý Văn Phước

Phó Chánh Văn phòng

Trần Nam Hà

Phó Chánh Văn phòng

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Hoàng Thị Nga

Trưởng phòng

38.582.613

tckh.q11@tphcm.gov.vn

Fax 38.582.614

Vũ Ngọc Hầu

Phó Trưởng phòng

Nguyễn Thị Chi

Phó Trưởng phòng

Phòng Kinh tế

Hà Quang Phát

Trưởng phòng

39.633.349

kinhte.q11@tphcm.gov.vn

Fax 39.633.649

Nguyễn Vĩnh Tâm

Phó Trưởng phòng

Trần Ninh Đông

Phó Trưởng phòng

Chi cục Thống kê

Trần Minh Sơn

Chi cục Trưởng

39.634.901

thongke.q11@tphcm.gov.vn

Fax: 39.637.814

Phòng Nội vụ

Tô Thị Thanh Thúy

Trưởng phòng

39.633.727

noivu.q11@tphcm.gov.vn

Fax 39.633.727

Nguyễn Văn Lộc

Phó Trưởng phòng

Trần Thụy Hồng Loan

Phó Trưởng phòng

Nguyễn Trọng Hiếu

Phó Trưởng phòng

Phòng Tư pháp

-

Trưởng phòng

38.581.085

tuphap.q11@tphcm.gov.vn

Fax 39.637.657

Đỗ Thị Hoa

Phó Trưởng phòng

Thanh tra quận

Phan Thành Long

Chánh Thanh tra

39634.699

thanhtra.q11@tphcm.gov.vn

Fax 39.634.699

Nguyễn Thị Thanh Chung

Phó Chánh Thanh tra

Bùi Quang Tuyến

Phó Chánh Thanh tra

Phòng Quản lý đô thị

Võ Xuân Quang

Trưởng phòng

38.581.058

qldt.q11@tphcm.gov.vn

Fax 38.581.456

Lê Minh Mẫn

Phó Trưởng phòng

Lâm Quang Trường

Phó Trưởng phòng

Nguyễn Hữu Phước

Phó Trưởng phòng

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Nguyễn Gia Hiển

Trưởng phòng

39.635.805

tnmt.q11@tphcm.gov.vn

Trần Nguyễn Khánh Hùng

Phó Trưởng phòng

Nguyễn Thị Thu Vân

Phó Giám đốc

Phòng Văn hóa và Thông tin

Lê Quang Tâm

Trưởng phòng

38.581.320

vhtttt.q11@tphcm.gov.vn

Bùi Thị Thanh Loan

Phó Trưởng phòng

Ngô Quang Trường

Phó Trưởng phòng

Phòng Lao động Thương Binh và Xã hội

Nguyễn Tăng Minh

Trưởng phòng

38.587.550

ldtbxh.q11@tphcm.gov.vn

Hoàng Thị Bạch Cúc

Phó Trưởng phòng

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Đặng Đức Hoàng

Trưởng phòng

39.609.921

giaoduc.q11.tphcm.gov.vn

Nguyễn Lê Thu

Phó Trưởng phòng

Nguyễn Thị Lệ Duyên

Phó Trưởng phòng

Võ Minh Tuấn Kiệt

Phó Trưởng phòng

Phòng Y tế

Trần Thu Hương

Trưởng phòng

39.632.019

yte.q11@tphcm.gov.vn

Đỗ Quốc Tiến

Phó Trưởng phòng

 

Tìm kiếm