SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
8
5
6
3
7
2
3

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH áp dụng tại Quận
Thủ tục/công việc:   
Lĩnh vực:
Đơn vị thực hiện:
CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
TT Thủ tục Lĩnh vực Cơ quan thực hiện
1 Cấp bản sao từ sổ gốc Chứng thực Phòng Tư pháp
2 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận Chứng thực Phòng Tư pháp
3 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (thủ tục này cũng được áp dụng trong trường hợp chứng thực điểm chỉ khi người yêu cầu chứng thực chữ ký không ký được và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, điểm chỉ được) Chứng thực Phòng Tư pháp
4 Chứng thực chữ ký người dịch là cộng tác viên của Phòng Tư pháp Chứng thực Phòng Tư pháp
5 Chứng thực chữ ký đối với người không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Chứng thực Phòng Tư pháp
6 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Chứng thực Phòng Tư pháp
7 Chứng thực sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Chứng thực Phòng Tư pháp
8 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Chứng thực Phòng Tư pháp
9 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Hộ tịch Phòng Tư pháp
10 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Hộ tịch Phòng Tư pháp
11 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Hộ tịch Phòng Tư pháp
12 Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài Hộ tịch Phòng Tư pháp
13 Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Hộ tịch Phòng Tư pháp
14 Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài Hộ tịch Phòng Tư pháp
15 Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài Hộ tịch Phòng Tư pháp
16 Đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc Hộ tịch Phòng Tư pháp
17 Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Hộ tịch Phòng Tư pháp
18 Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Hộ tịch Phòng Tư pháp
19 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Hộ tịch Phòng Tư pháp
20 Công nhận báo cáo viên pháp luật Phổ biến, giáo dục pháp luật Phòng Tư pháp
Trang đầu tiênTrang trước123Trang tiếp theoTrang cuối230 thủ tục
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm