SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
7
4
4
3
7
0

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH áp dụng tại Quận
Thủ tục/công việc:   
Lĩnh vực:
Đơn vị thực hiện:
CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
TT Thủ tục Lĩnh vực Cơ quan thực hiện
1 Cấp bản sao từ sổ gốc Chứng thực Phòng Tư pháp
2 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (thủ tục này cũng được áp dụng trong trường hợp chứng thực điểm chỉ khi người yêu cầu chứng thực chữ ký không ký được và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, điểm chỉ được) Chứng thực Phòng Tư pháp
3 Chứng thực chữ ký người dịch là cộng tác viên của Phòng Tư pháp Chứng thực Phòng Tư pháp
4 Chứng thực chữ ký đối với người không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Chứng thực Phòng Tư pháp
5 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Chứng thực Phòng Tư pháp
6 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Chứng thực Phòng Tư pháp
7 Công nhận báo cáo viên pháp luật Phổ biến, giáo dục pháp luật Phòng Tư pháp
8 Miễn nhiệm Báo cáo viên pháp luật Phổ biến, giáo dục pháp luật Phòng Tư pháp
9 Xác nhận đăng ký hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa (đối với nhà trẻ, nhóm trẻ; trường, lớp mẫu giáo, trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở, phổ thông trung học bán trú và trung tâm học tập cộng đồng) Giáo dục và Đào tạo Phòng Giáo dục và Đào tạo
10 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh Phòng Tài chính - Kế hoạch
11 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh Phòng Tài chính - Kế hoạch
12 Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh Phòng Tài chính - Kế hoạch
13 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh Phòng Tài chính - Kế hoạch
14 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh Phòng Tài chính - Kế hoạch
15 Cấp Giấy phép xây dựng đối với trường hợp xây dựng mới công trình (công trình không theo tuyến; công trình theo tuyến trong đô thị; công trình tín ngưỡng; công trình quảng cáo và công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động) Cấp giấy phép xây dựng Phòng Quản lý đô thị
16 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Công nghiệp tiêu dùng Phòng Kinh tế
17 Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản Thư viện Phòng Văn hóa và Thông tin
18 Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” Văn hóa cơ sở Phòng Văn hóa và Thông tin
19 Công nhận “Tổ dân phố văn hóa” Văn hóa cơ sở Phòng Văn hóa và Thông tin
20 Công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị" Văn hóa cơ sở Phòng Văn hóa và Thông tin
Trang đầu tiênTrang trước123Trang tiếp theoTrang cuối230 thủ tục
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm