SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
5
0
4
9
5
3

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH áp dụng tại PHƯỜNG
Thủ tục/công việc:   
Lĩnh vực:
Đơn vị thực hiện:
CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
TT Thủ tục Lĩnh vực Cơ quan thực hiện
1 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội Bảo trợ xã hội UBND Phường
2 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện Bảo trợ xã hội UBND Phường
3 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện Bảo trợ xã hội UBND Phường
4 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng Bảo trợ xã hội UBND Phường
5 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật Bảo trợ xã hội UBND Phường
6 Hỗ trợ chi phí khuyến khích hỏa táng Bảo trợ xã hội UBND Phường
7 Vay vốn của Quỹ xóa đói giảm nghèo đối với hộ nghèo (mức vốn vay dưới 10 triệu đồng/lần vay) Xóa đói giảm nghèo UBND Phường
8 Vay vốn của Quỹ xóa đói giảm nghèo đối với hộ nghèo (mức vốn vay trên 10 triệu đồng/lần vay) Xóa đói giảm nghèo UBND Phường
9 Công nhận “Gia đình văn hóa” Văn hóa cơ sở UBND Phường
10 Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản Thư viện UBND Phường
11 Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở Thể thao UBND Phường
12 Công nhận Tuyên truyền viên pháp luật Phổ biến, giáo dục pháp luật UBND Phường
13 Cho thôi làm Tuyên truyền viên pháp luật Phổ biến, giáo dục pháp luật UBND Phường
14 Đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở Tôn giáo UBND Phường
15 Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân Phòng, chống tệ nạn xã hội UBND Phường
16 Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng Phòng, chống tệ nạn xã hội UBND Phường
17 Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình Phòng, chống tệ nạn xã hội UBND Phường
18 Hoãn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng Phòng, chống tệ nạn xã hội UBND Phường
19 Miễn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng Phòng, chống tệ nạn xã hội UBND Phường
20 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng Bảo trợ xã hội UBND Phường
Trang đầu tiênTrang trước123Trang tiếp theoTrang cuối151 thủ tục
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm