LỊCH TIẾP CÔNG DÂN QUÝ I NĂM 2019
CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11

NGÀY TIẾP CÔNG DÂN

LÃNH ĐẠO UBND QUẬN 11

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

03/01/2019

Võ Đức Thanh

Phó Chủ tịch

10/01/2019

Trần Thị Bích Liên

Chủ tịch

17/01/2019

Trương Quốc Cương

Phó Chủ tịch

24/01/2019

Trần Phi Long

Phó Chủ tịch

31/01/2019

Võ Đức Thanh

Phó Chủ tịch

14/02/2019

Trần Thị Bích Liên

Chủ tịch

21/02/2019

Trần Thị Bích Liên

Chủ tịch

28/02/2019

Trần Phi Long

Phó Chủ tịch

14/3/2019

Trương Quốc Cương

Phó Chủ tịch

21/3/2019

Trần Thị Bích Liên

Chủ tịch

28/3/2019

Trần Phi Long

Phó Chủ tịch

 

  1/ Thời gian: Lúc 8 giờ 00 phút, sáng Thứ năm hàng tuần.    

 2/ Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân quận 11, địa chỉ: số 270 đường Bình Thới, phường 10, quận 11; điện thoại (08) 3963.3351. Chuyên viên tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân quận 11: ông Nguyễn Hữu Đức, ông Lê Kiều.

Tìm kiếm