LỊCH TIẾP CÔNG DÂN QUÝ I NĂM 2018
CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11

NGÀY TIẾP CÔNG DÂN

LÃNH ĐẠO UBND QUẬN 11

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

04/01/2018

Trần Thị Bích Liên

Chủ tịch

11/01/2018

Trần Phi Long

Phó Chủ tịch

18/01/2018

Võ Đức Thanh

Phó Chủ tịch

25/01/2018

Trương Quốc Cương

Phó Chủ tịch

01/02/2018

Trần Thị Bích Liên

Chủ tịch

08/02/2018

Trần Phi Long

Phó Chủ tịch

22/02/2018

Võ Đức Thanh

Phó Chủ tịch

01/3/2018

Trương Quốc Cương

Phó Chủ tịch

08/3/2018

Trần Thị Bích Liên

Chủ tịch

15/3/2018

Trần Phi Long

Phó Chủ tịch

22/3/2018

Võ Đức Thanh

Phó Chủ tịch

29/3/2018

Trương Quốc Cương

Phó Chủ tịch

04/01/2018

Trần Thị Bích Liên

Chủ tịch

 

 

          1/ Thời gian: Lúc 8 giờ 00 phút, sáng Thứ năm hàng tuần.

          2/ Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân quận 11, địa chỉ: số 270 đường Bình Thới, phường 10, quận 11; điện thoại (08) 3963.3351. Chuyên viên tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân quận 11: ông Nguyễn Hữu Đức, ông Lê Kiều.

 

Tìm kiếm