LỊCH TIẾP CÔNG DÂN QUÝ I NĂM 2017
CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11

NGÀY TIẾP CÔNG DÂN

LÃNH ĐẠO UBND QUẬN 11

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

09/02/2017

Trần Thị Bích Liên

Chủ tịch

16/02/2017

Trần Phi Long

Phó Chủ tịch

23/02/2017

Trần Thị Bích Liên

Chủ tịch

02/3/2017

Võ Đức Thanh

Phó Chủ tịch

09/3/2017

Trần Thị Bích Liên

Chủ tịch

16/3/2017

Trương Quốc Cương

Phó Chủ tịch

23/3/2017

Trần Thị Bích Liên

Chủ tịch

30/3/2017

Trần Phi Long

Phó Chủ tịch

 

          1/ Thời gian: Lúc 8 giờ 00 phút, sáng Thứ năm hàng tuần.

          2/ Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân quận 11, địa chỉ: số 270 đường Bình Thới, phường 10, quận 11; điện thoại (08) 3963.3351. Chuyên viên tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân quận 11: ông Nguyễn Hữu Đức, ông Lê Kiều.

 

 

Tìm kiếm