LỊCH TIẾP CÔNG DÂN QUÝ IV NĂM 2017
CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11

NGÀY TIẾP CÔNG DÂN

LÃNH ĐẠO UBND QUẬN 11

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

05/10/2017

Trần Phi Long

Phó Chủ tịch

12/10/2017

Trần Thị Bích Liên

Chủ tịch

19/10/2017

Trương Quốc Cương

Phó Chủ tịch

26/10/2017

Trần Thị Bích Liên

Chủ tịch

02/11/2017

Võ Đức Thanh

Phó Chủ tịch

09/11/2017

Trần Thị Bích Liên

Chủ tịch

16/11/2017

Trần Phi Long

Phó Chủ tịch

23/11/2017

Trần Thị Bích Liên

Chủ tịch

30/11/2017

Trương Quốc Cương

Phó Chủ tịch

07/12/2017

Trần Thị Bích Liên

Chủ tịch

14/12/2017

Võ Đức Thanh

Phó Chủ tịch

21/12/2017

Trần Thị Bích Liên

Chủ tịch

28/12/2017

Trần Phi Long

Phó Chủ tịch

 

 

          1/ Thời gian: Lúc 8 giờ 00 phút, sáng Thứ năm hàng tuần.

          2/ Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân quận 11, địa chỉ: số 270 đường Bình Thới, phường 10, quận 11; điện thoại (08) 3963.3351. Chuyên viên tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân quận 11: ông Nguyễn Hữu Đức, ông Lê Kiều.

 

 

Tìm kiếm