LỊCH TIẾP CÔNG DÂN QUÝ II NĂM 2017
CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11

 

NGÀY TIẾP CÔNG DÂN

LÃNH ĐẠO UBND QUẬN 11

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

13/4/2017

Trương Quốc Cương

Phó Chủ tịch

20/4/2017

Võ Đức Thanh

Phó Chủ tịch

27/4/2017

Trần Thị Bích Liên

Chủ tịch

04/5/2017

Trần Phi Long

Phó Chủ tịch

11/5/2017

Trương Quốc Cương

Phó Chủ tịch

18/5/2017

Võ Đức Thanh

Phó Chủ tịch

25/5/2017

Trần Thị Bích Liên

Chủ tịch

01/6/2017

Trần Phi Long

Phó Chủ tịch

08/6/2017

Trương Quốc Cương

Phó Chủ tịch

15/6/2017

Võ Đức Thanh

Phó Chủ tịch

22/6/2017

Trần Thị Bích Liên

Chủ tịch

29/6/2017

Trần Phi Long

Phó Chủ tịch

 

          1/ Thời gian: Lúc 8 giờ 00 phút, sáng Thứ năm hàng tuần.

          2/ Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân quận 11, địa chỉ: số 270 đường Bình Thới, phường 10, quận 11; điện thoại (08) 3963.3351. Chuyên viên tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân quận 11: ông Nguyễn Hữu Đức, ông Lê Kiều.

 

 

Tìm kiếm