LỊCH TIẾP CÔNG DÂN QUÝ IV NĂM 2018
CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11


NGÀY TIẾP CÔNG DÂN

LÃNH ĐẠO UBND QUẬN 11

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

04/10/2018

Võ Đức Thanh

Phó Chủ tịch

11/10/2018

Võ Đức Thanh

Phó Chủ tịch

18/10/2018

Trần Phi Long

Phó Chủ tịch

25/10/2018

Trần Thị Bích Liên

Chủ tịch

01/11/2018

Trương Quốc Cương

Phó Chủ tịch

08/11/2018

Võ Đức Thanh

Phó Chủ tịch

15/11/2018

Trần Phi Long

Phó Chủ tịch

22/11/2018

Trần Thị Bích Liên

Chủ tịch

29/11/2018

Trương Quốc Cương

Phó Chủ tịch

06/12/2018

Võ Đức Thanh

Phó Chủ tịch

13/12/2018

Trần Phi Long

Phó Chủ tịch

20/12/2018

Trần Thị Bích Liên

Chủ tịch

27/12/2018

Trương Quốc Cương

Phó Chủ tịch

 

 1/ Thời gian: Lúc 8 giờ 00 phút, sáng Thứ năm hàng tuần.    

 2/ Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân quận 11, địa chỉ: số 270 đường Bình Thới, phường 10, quận 11; điện thoại (08) 3963.3351. Chuyên viên tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân quận 11: ông Nguyễn Hữu Đức, ông Lê Kiều.

 

 

Tìm kiếm