SỐ ĐIỆN THOẠI ĐƯỜNG DÂY NÓNG TIẾP NHẬN THÔNG TIN PHẢN ÁNH VỀ TÌNH HÌNH TRẬT TỰ XÂY DỰNG & HẠ TẦNG KỸ THUẬT TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 11 

Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân cùng tham gia phát hiện và kịp thời phản ánh thông tin các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, thông tin về tình trạng và các sự cố về hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn quận 11, Ủy ban nhân dân quận 11 thông báo như sau:

Khi phát hiện công trình vi phạm trật tự xây dựng (hoặc có dấu hiệu vi phạm trật tự xây dựng), tình trạng hư hỏng và các sự cố về hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn quận 11, mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân đều có quyền phản ánh thông tin qua điện thoại đến các cơ quan chức năng, cá nhân có thẩm quyền để kịp thời yêu cầu xác minh, kiểm tra và xử lý theo quy định của pháp luật qua các số điện thoại, cụ thể như sau: 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số Điện thoại

I. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Quận 11 và Phòng Quản lý đô thị

1

Ông Võ Đức Thanh

Phó Chủ tịch UBND quận 11

(08)39.633.182

0903.922.944

2

Ông Trần Thúc Chương

Trưởng Phòng Quản lý đô thị Quận 11

(08)38.581.058

0903.760.818

3

Ông Nguyễn Hữu Phước

Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị - kiêm Đội trưởng Đội Quản lý trật tự đô thị Quận 11

(08)38. 589.224

0913.728.326

II. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân 16 phường

1. Ủy ban nhân dân Phường 1:

(08)39.606.273

- Ông Võ Duy Linh

Chủ tịch UBND Phường 1

0963.955.979

 - Ông Nguyễn Hoàng Tuấn

 Phó Chủ tịch UBND Phường 1

0938.550.799

2. Ủy ban nhân dân Phường 2:

(08)38.59.813

- Ông Huỳnh Tấn Công

Chủ tịch UBND Phường 2

0984.122.321

3. Ủy ban nhân dân Phường 3:

(08)39.633.936

- Bà Nguyễn Thị Mai Khanh

Chủ tịch UBND Phường 3

0983.213.115

- Ông Nguyễn Minh Hiếu

Phó Chủ tịch UBND Phường 3

0903.978931

4. Ủy ban nhân dân Phường 4:

(08)38.552.742

- Ông Trần Cẩm Hiệp

Chủ tịch UBND Phường 4

0989.177.994

5. Ủy ban nhân dân Phường 5:

(08)38653131

- Bà Võ Thị Thanh Trúc

Chủ tịch UBND Phường 5

0933.797.148

- Ông Đỗ Nguyễn Tuấn Kha

Phó Chủ tịch UBND Phường 5

0903.666.177

6. Ủy ban nhân dân Phường 6

(08)38.558.982

- Bà Trần Thị Bích Trâm

Chủ tịch UBND Phường 6

0909.665.909

- Ông Nguyễn Hữu Tỉnh

Phó Chủ tịch UBND Phường 6

0907.989.807

7. Ủy ban nhân dân Phường 7:

(08)38.553.805

- Ông Đoàn Huỳnh Xuân Thưởng

Phó Chủ tịch UBND Phường 7

0908.310.467

8. Ủy ban nhân dân Phường 8:

(08)39.630.880

- Ông Châu Kiến Quang

Chủ tịch UBND Phường 8

0908.102.819

- Bà Hà Huỳnh Băng Tâm

Phó Chủ tịch UBND Phường 8

0906.663.675

9. Ủy ban nhân dân Phường 9:

(08)38.582.332

- Bà Ngô Thị Ngọc Trâm

Chủ tịch UBND Phường 9

0906.835.390

- Ông Nguyễn Đình Khánh

Phó Chủ tịch UBND Phường 9

0903.926.669

10. Ủy ban nhân dân Phường 10:

(08)38.583.582

- Ông Đinh Chí Thịnh

Chủ tịch UBND Phường 10

0982.809.839

11. Ủy ban nhân dân Phường 11:

(08)39.628.899

- Bà Ngô Văn Hoàng

Chủ tịch UBND Phường 11

0918.448.388

12. Ủy ban nhân dân Phường 12:

(08)39.627.275

- Bà Nguyễn Thị Hồng Anh

Chủ tịch UBND Phường 12

0909.519.836

13. Ủy ban nhân dân Phường 13:

(08)39.627.139

- Ông Nguyễn Thanh Thảo

Chủ tịch UBND Phường 13

01265.351.123

- Bà Trương Kim Bảo Châu

Phó Chủ tịch UBND Phường 13

0983.399.641

14. Ủy ban nhân dân Phường 14:

(08)38.655.916

- Bà Nguyễn Thị Như Thảo

Chủ tịch UBND Phường 14

0909.656.564

- Ông Huỳnh Tấn Tài

Phó Chủ tịch UBND Phường 14

0908.252.177

15. Ủy ban nhân dân Phường 15:

(08)38.651.134

- Ông Nguyễn Hữu Kỳ

Chủ tịch UBND Phường 15

0918.055.333

16. Ủy ban nhân dân Phường 16:

(08)39.692.912

- Ông Lâm Tấn Hùng

Chủ tịch UBND Phường 16

0938.729.779

- Bà Ngô Anh Thư

Phó Chủ tịch UBND Phường 16

0978.501.100

           

            Ủy ban nhân dân quận 11 công khai số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh của người dân về hình hình trật tự xây dựng và hạ tầng kỹ thuật như trên để các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn quận 11 biết và phối hợp thực hiện.

 

Tìm kiếm