SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
7
7
4
8
0
2
9

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3
 
Nội dung tìm:
 
Ngày bắt đầu:
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc:
Ngày bắt đầu
 
Tìm theo:  
Sắp xếp:
 
Đơn vị thực hiện:  
Lĩnh vực:  
Tiêu đềĐơn vị thực hiệnLĩnh vực
Đăng ký hợp tác xã Phòng Kinh tế Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã Phòng Kinh tế Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Phòng Kinh tế Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã
Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Phòng Kinh tế Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã
Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã Phòng Kinh tế Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã
Thông báo thay đổi nội dung điều lệ, số lượng thành viên, thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên của hợp tác xã Phòng Kinh tế Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã
Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã Phòng Kinh tế Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã
Thông báo tạm ngừng hoạt động hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Phòng Kinh tế Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã
Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Phòng Kinh tế Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã
Giải thể tự nguyện hợp tác xã Phòng Kinh tế Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã
Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã Phòng Kinh tế Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã
Thủ tục cấp, cấp lại (trường hợp hết hiệu lực) Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Phòng Kinh tế Công nghiệp tiêu dùng
Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh (trường hợp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy) Phòng Kinh tế Công nghiệp tiêu dùng
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Phòng Kinh tế Công nghiệp tiêu dùng
Cấp, cấp lại (trường hợp hết hiệu lực) Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Phòng Kinh tế Lưu thông hàng hóa trong nước
Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá (trường hợp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy) Phòng Kinh tế Lưu thông hàng hóa trong nước
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Phòng Kinh tế Lưu thông hàng hóa trong nước
Cấp, cấp lại (trường hợp hết hiệu lực) Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu Phòng Kinh tế Lưu thông hàng hóa trong nước
Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu (trường hợp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy) Phòng Kinh tế Lưu thông hàng hóa trong nước
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu Phòng Kinh tế Lưu thông hàng hóa trong nước
1
2
Trang tiếp theo Trang cuối
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm