SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
7
7
2
3
9
2
4

 

THÔNG TIN DỰ ÁN VÀ HẠNG MỤC ĐẦU TƯ

STT

Tên dự án

Tổng vốn đầu tư

(triệu đồng)

Thời gian KC-HT

Nhóm dự án

Lĩnh vực

Mục tiêu

Tình trạng dự án

1

Dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các hộ dân trên đường Lò Siêu và khu đất 278 -284 Lãnh Binh Thăng

60.000

2012-2013

C

Trung tâm thương mại

Phục vụ cho việc đầu tư hình thành các Trung tâm thương mại góp phần thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn Quận

Đang lập phương án bồi thường, giải tỏa tái định cư

2

Dự án bồi thường, giải tỏa các mặt bằng thuộc Khu I đường Tống Văn Trân (từ đường Nguyễn Văn Phú đến đường Lạc Long Quân) phường 5, quận 11

40.000

2013-2014

C

Đang lập phương án bồi thường, hỗ trợ 8 doanh nghiệp

3

Dự án bồi thường, giải tỏa các mặt bằng thuộc Khu II đường Tống Văn Trân ( từ đường Nguyễn Văn Phú đến giáp ranh Quận Tân Phú) phường 5, quận 11

30.000

2013-2014

C

Nhà ở xã hội

Phục vụ cho CBCC và người lao động có thu nhập thấp góp phần đảm bảo chính sách an sinh xã hội

Tổ chức phát phiếu tự kê khai và khảo sát, điều tra, đo vẽ hiện trạng nhà xưởng của 6 doanh nghiệp

4

Xây dựng khu nhà ở Tống Văn Trân (khu II)

600.000

2013-2015

B

5

Xây dựng khu nhà ở 159 Lò Siêu

30.000

2013-2014

C

Chuẩn bị đầu tư

6

Xây dựng khu nhà ở 186 Dương Tử Giang

250.000

2013-2015

B

7

Dự án bồi thường, giải tỏa, tái định cư nút giao thông Lãnh Binh Thăng - Tôn Thất Hiệp

18.500

2012-2014

C

Giao thông

Hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng giao thông để giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông góp phần phát triển kinh tế - xã hội

Đang lập phương án bồi thường, giải tỏa tái định cư

8

Mở rộng nút giao thông Lãnh Binh Thăng - Tôn Thất Hiệp

7.000

2012-2014

C

9

Dự án bồi thường, giải tỏa, tái định cư nút giao thông Bình Thới - Lãnh Binh Thăng - Ông Ích Khiêm

142.500

2012-2014

B

Giao thông

10

Mở rộng nút giao thông Bình Thới- Lãnh Binh Thăng - Ông Ích Khiêm

14.000

2012-2014

C

11

Dự án bồi thường, giải tỏa, tái định cư mở rộng nút giao thông Lãnh Binh Thăng - Lê Đại Hành - 3 tháng 2 - Phó Cơ Điều

73.000

2012-2014

C

Giao thông

12

Mở rộng nút giao thông Lãnh Binh Thăng - Lê Đại Hành - 3 tháng 2 -Phó Cơ Điều

30.000

2012-2014

C

13

Dự án bồi thường, giải tỏa, tái định cư Cải tạo mở rộng đường Lạc Long Quân (đoạn từ Bình Thới - Tân Hóa)

317.550

2013-2015

B

Giao thông

14

Mở rộng đường Lạc Long Quân (Bình Thới - Tân Hóa)

50.000

2013-2015

C

Tìm kiếm