SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
5
3
2
8
7
5
9

THÔNG TIN DỰ ÁN VÀ HẠNG MỤC ĐẦU TƯ

STT

Tên dự án

Tổng vốn đầu tư

(triệu đồng)

Nhóm dự án

Thời gian KC-HT

Quy mô đầu tư

Mục tiêu

1

Dự án xây dựng mới Trường Phổ thông Trung học (Khu Trường đua Phú Thọ)

200.000

B

-

Xây dựng mới

Xây dựng trường THPT chuẩn quốc gia. Bố trí các khu thể dục, thể thao, rèn luyện thể chất; Thiết kế mang tính hội nhập, hiện đại về hình thức kiến trúc và công năng sử dụng để phù hợp với mô hình dạy học tiên tiến.

2

Xây dựng mới Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc

39,036

C

2021

Xây dựng mới

Nâng cao điều kiện, chất lượng dạy và học của nhà trường

3

Xây dựng mới Trường THCS Nguyễn Huệ

37,488

C

2017-2021

Xây dựng mới

Đáp ứng nhu cầu dạy và học tập ở cấp THCS trên địa bàn quận và thành phố, thực hiện theo quy hoạc phát triển mạng lưới trường lớp trên địa bàn quận 11.

4

Xây dựng mới Trường tiểu học Hoà Bình

37,217

C

2021

Xây dựng mới

Đáp ứng nhu cầu dạy và học tập ở cấp Tiểu học trên địa bàn quận và thành phố, thực hiện theo quy hoạch phát triển mạng lưới trường lớp trên địa bàn quận 11.

5

Xây dựng mới Trường THCS Phú Thọ

44,393

C

2017-2021

Xây dựng mới

Nâng cao điều kiện, chất lượng dạy và học của nhà trường

 

Tìm kiếm