CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG


ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIII

LÊ THANH HẢI

 

            Trong nhiều năm qua với nhiệm vụ được phân công, tôi đã cùng với tập thể không ngừng phấn đấu, tập trung mọi nỗ lực để xây dựng và phát triển thành phố Hồ Chí Minh; thúc đẩy kinh tế tăng trưởng liên tục và khá cao, đời sống của nhân dân và phúc lợi xã hội được cải thiện, chính trị xã hội ổn định; giữ vững vị trí vai trò của thành phố đối với khu vực và cả nước. Tuy nhiên, thành phố vẫn còn nhiều tồn tại đang đặt ra trong quá trình phát triển, nhiều bức xúc trong đời sống của nhân dân mà tôi có trách nhiệm và phải phấn đấu hơn nữa để thực hiện tốt trách nhiệm của mình nhằm không ngừng nâng cao chất lượng sống của nhân dân, xây dựng thành phố Hồ Chí Minh thành một đô thị văn minh, hiện đại.

            ếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XIII, chính là tạo điều kiện cho tôi nối kết được mối quan hệ giữa Trung ương với địa phương trong quá trình xây dựng, thực thi pháp luật; đề xuất những cơ chế, chính sách hợp lòng dân và để phát triển thành phố tốt hơn:

            1. Tôi sẽ thường xuyên tiếp xúc và lắng nghe ý kiến của cử tri theo nhiều hình thức, dành nhiều thời gian đi thực tế để nắm bắt thực tiễn, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của nhân dân và đưa tiếng nói của nhân dân đến Quốc hội, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của công dân.

            2. Cùng tập thể quyết tâm thực hiện quyết liệt cải cách hành chính, công khai minh bạch mọi quy định nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân tham gia giám sát; hoàn thiện cơ chế để phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu có hiệu quả; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức đáp ứng yêu cầu xây dựng một nền hành chính hiện đại và mang tính phục vụ cao.

            3. Có cơ chế, chính sách thực hiện có hiệu quả 6 chương trình đột phá (giảm ùn tắc giao thông, giảm ngập nước, giảm ô nhiễm môi trường, cải cách hành chính, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực) và bổ sung các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất - kinh doanh, nhất là đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa; các chính sách về giảm hộ nghèo, tăng hộ khá; xây dựng nhà ở cho người có thu nhập thấp; xây dựng thành phố văn minh, sạch đẹp, an toàn.

            4. Chủ động đóng góp với quốc hội việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, các chính sách về phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội; kiến nghị với Quốc hội ban hành Luật về đô thị và cho phép thành phố được thực hiện mô hình chính quyền đô thị phù hợp với quy mô và đặc điểm của thành phố Hồ Chí Minh.

            Tôi luôn nhận thức sâu sắc, công việc có thành công hay không tùy thuộc chủ yếu vào lòng dân và sức dân; do đó, phải tin dân, trọng dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân để thực hiện mục tiêu cao cả là không ngừng nâng cao chất lượng sống của nhân dân. Đó cũng là tâm niệm của cuộc đời tôi để đền đáp công ơn đồng chí, đồng đội đã hy sinh xương máu và công ơn nhân dân thành phố thân yêu đã đùm bọc, cưu mang, giúp đỡ tôi suốt trong 45 năm qua để tôi có được như ngày hôm nay./. 


ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIII

PHẠM THI KIM HỒNG

 

     Tôi ý thức rằng Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước do nhân dân bầu ra là đại biểu quốc hội sẽ có điều kiện tốt nhất được tham gia đóng góp trực tiếp những ý kiến tại nghị trường về nhu cầu, quyền lợi chính đáng của cử tri quan tâm để cùng với quốc hội có những quyết định đúng đắn các vấn đề của đất nước. Nếu được cô bác cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội, tôi sẽ cố gắng làm tốt nhiệm vụ đại biểu, cụ thể:

     1/ Tham gia công tác lập pháp, tôi phải vận dụng thực tiễn thi hành pháp luật và cuộc sống, sự hiểu biết về pháp luật, lắng nghe những quan điểm khác nhau, phân tích lựa chọn thông tin, cân nhắc đánh giá các dự luật để tham gia thảo luận biểu quyết có chất lượng và để luật ban hành ra đi vào cuộc sống.

     2/ Đối với công tác giám sát: Tôi thường xuyên gắn bó với địa phương, gần gũi và lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cử tri, tích cực đề xuất các cấp, các ngành trả lời, giải quyết các kiến nghị của cử tri kịp thời, đầy đủ theo luật định. Còn đối với những vấn đề cử tri quan tâm kiến nghị, thắc mắc trong phạm vi thẩm quyền của ngành và tôi phụ trách; tôi đề xuất với lãnh đạo đơn vị tích cực giải quyết trả lời kịp thời.

     3/ Luôn xây dựng mối quan hệ với các ngành đoàn thể trong việc đề xuất chăm lo cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân. Đặc biệt trong hoạt động Chữ thập đỏ tôi nỗ lực vượt mọi khó khăn cùng tập thể thực hiện có hiệu quả "Luật hoạt động Chữ thập đỏ". Cụ thể là vận động, chăm lo giúp đỡ gia đình nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật nghèo, trẻ mồ côi, người già neo đơn không nơi nương tựa, nạn nhân của thảm họa, thiên tai tại thành phố và vùng sâu, vùng xa. Đề xuất xây dựng Luật Hiến máu.

     4/ Vấn đề bức xúc hiện nay là công tác phòng chống tham nhũng, tôi sẽ tích cực đề xuất cải cách hành chính, hợp lòng dân mà vẫn đảm bảo sự quản lý của Nhà nước được nghiêm minh; đề xuất nâng cao các chế độ chính sách cho người hưởng lương nhà nước. Nhất là chế độ chính sách cho cán bộ cơ sở và người lao động có thu nhập thấp nhất là cán bộ hiện đang công tác đoàn thể.

     5/ Để xứng đáng là đại biểu Quốc hội, tôi sẽ cố gắng làm việc hơn nữa và sắp xếp công việc thật khoa học để tham gia đầy đủ các cuộc họp quốc hội và thường xuyên tiếp xúc cử tri để cùng các cấp, các ngành ở địa phương bàn bạc rõ các vấn đề mà cử tri ý kiến.

     Luôn tích cực học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhằm nâng cao trình độ theo yêu cầu nhiệm vụ, luôn rèn luyện đạo đức, phẩm chất cá nhân, vận động người thân trong gia đình luôn sống giản dị chan hòa, đoàn kết với mọi người, nghiêm túc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước tại địa phương./. 


ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIII

HUỲNH THÀNH ĐẠT

 

     Chương trình hành động của tôi bám sát định hướng chung: ủng hộ và thực hiện sự nghiệp đổi mới do Đảng đề xướng và lãnh đạo; phát huy sức mạnh và trí tuệ của mọi tầng lớp nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc; xây dựng xã hội học tập; thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, với những nội dung cụ thể:

     I. Về mối quan hệ với cử tri: Tôi sẽ thường xuyên, chủ động liên hệ, gặp gỡ với cử tri nơi ứng cử và nơi cư trú để tìm hiểu, ghi nhận những bức xúc, tâm tư, nguyện vọng và đề xuất của cử tri để chuyển tải, phản ánh đến Quốc hội, đồng thời trong phạm vi quyền hạn của mình phối hợp với các cơ quan, đơn vị hữu quan để xử lý giải quyết và báo cáo với cử tri những kết quả đạt được.

     II. Về lĩnh vực giáo dục - đào tạo: cần khẳng định rằng, giáo dục phải thực sự là quốc sách hàng đầu; đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển. Trên cơ sở đó tôi sẽ quyết tâm kiến nghị và theo đuổi những nội dung sau:

     1. Tích cực đưa luật Giáo dục thực sự đi vào cuộc sống, thúc đẩy thông qua luật Giáo dục đại học, ban hành Chiến lược phát triển giáo dục đến năm 2020, . . . tạo nền tảng vững chắc cho công cuộc đổi mới giáo đục, nâng cao chất lượng đào tạo, khắc phục những tồn tại, hạn chế, sớm đưa nền giáo dục nước nhà ngang tầm khu vực và thế giới.

     2. Sớm triển khai chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục; cải thiện chế độ phụ cấp ưu đãi cho giáo viên trực tiếp giảng dạy.

     3. Tăng cường đầu tư nguồn vốn và cải tiến, đơn giản hóa thủ tục để thực hiện có hiệu quả hơn nữa chương trình tín dụng ưu đãi cho học sinh nghề và sinh viên các trường đại học, cao đẳng.

     4. Tập trung hoàn thành tốt chương trình xây dựng ký túc xá sinh viên.

     III. Về lĩnh vực kinh tế - xã hội: tôi tập trung những vấn đề còn gây bức xúc trong xã hội, cần được giải quyết một cách quyết liệt, căn cơ, hiệu quả:

            1. Những vấn đề chung: tham nhũng chưa được ngăn chặn và đẩy lùi; tai nạn giao thông không giảm; chỉ số giá tiêu dùng, lạm phát tăng mức cao ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống người dân, tác động không tốt đến tâm lý xã hội; bảo hiểm y tế còn nhiều bất cập; thủ tục hành chánh còn rườm rà, chồng chéo.

            2. Phạm vi thành phố Hồ Chí Minh: tập trung giải quyết sáu vấn đề cấp bách để phát triển bền vững: kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm môi trường, chất lượng nguồn nhân lực, thủ tục hành chánh và cơ cấu mục tiêu tăng trưởng. Trên tinh thần đó, nếu tiếp tục được sự tín nhiệm của cử tri, tôi sẽ cố gắng, nỗ lực hơn nữa để đáp ứng được đòi hỏi ngày càng cao đối với người Đại biểu Quốc hội, qua đó, góp sức mình vào công việc chung của đất nước, vì sự cường thịnh của Tổ quốc Việt Nam; vì cuộc sống hạnh phúc của nhân dân; từng bước nâng cao đời sống của người dân, nhất là người dân lao động ./.


ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIII

LÂM THIẾU QUÂN

 

   Với nhiều kinh nghiệm quản lý thành công doanh nghiệp khoa học công nghệ và với tâm huyết được đóng góp cho sự phát triển của Tổ quốc và của TP. Hồ Chí Minh, tôi mạnh dạn ứng cử Quốc hội khóa XIII. Nếu trúng cử tôi sẽ lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân, hết lòng cùng Quốc hội triển khai thành công chương trình "2 XÂY - 1 CHỐNG" với nội dung sau:

   1. XÂY DỰNG hệ thống kiểm soát lạm phát để nâng cao chất lượng đời sống nhân dân lao động, đặc biệt là lao động nghèo. Tích cực tham gia đề xuất và giám sát các hoạt động nhằm đảm bảo việc nâng cao chất lượng cuộc sống người dân song hành với phát triển kinh tế:

   - Kiểm soát chặt chẽ quy mô và chất lượng đầu tư công, tránh tiêu cực lãng phí để kiểm soát lạm phát, ổn định đời sống của người lao động.

   - Giám sát tính minh bạch và hiệu quả hoạt động của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước; cắt giảm ngay các doanh nghiệp nhà nước thua lỗ.

   - Triển khai các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng khoa học công nghệ để tăng năng suất và hiệu quả; tăng thu nhập cho người lao động.

   - Thiết lập các trung tâm đào tạo nâng cao kỹ năng làm việc để người lao động có khả năng đáp ứng tốt nhu cầu của xã hội và tăng thu nhập.

   2. XÂY DỰNG bộ máy hành chính công phục vụ dân với chất lượng cao.

   Năng động đề xuất và giám sát hoạt động cải cách hành chính nhằm giảm phiền hà; tăng hiệu quả quản lý và uy tín của nhà nước; tạo sự thông thoáng cho doanh nghiệp; tiết kiệm thời gian, công sức, tiền bạc của người dân thông qua:

   - Cải cách qui trình quản lý hành chính để tăng sự hài lòng của nhân dân.

   - Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tin học trong quản lý nhả nước để nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, giảm chi phí vận hành, từ đó tăng thu nhập của đội ngũ công chức.

   3. CHỐNG tiêu cực quan liêu lãng phí trong quản lý giao thông đô thị để giảm tai nạn và ùn tắc giao thông. Đề xuất giải pháp sáng tạo và giám sát các hoạt động  nhằm chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí trong qui hoạch và xây dựng cơ sở hạ tầng; mạnh dạn triển khai các biện pháp đột phá nhằm giảm tai nạn và ùn tắc giao thông cụ thề:

   - Tập hợp đội ngũ nhà khoa học để nhanh chóng hoàn thiện qui hoạch hạ tầng giao thông đô thị, xóa qui hoạch "treo" gây khó khăn cho người dân.

   - Áp dụng các biện pháp tài chính để khuyến khích phát triển các phương thức vận tải đảm bảo sự đi lại thuận lợi và với chi phí thấp cho đa số người dân và có hiệu quả xã hội cao.

            - Thiết lập cơ chế để quyết liệt triển khai nhanh các dự án giao thông – môi trường có độ ưu tiên cao nhằm mở rộng đường xá, chống ngập lụt, giảm phiền hà cho nhân dân và giảm lãng phí gây ra do dự án bê trễ./.


ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIII

NGUYỄN PHƯỚC LỘC

 

     Kính thưa bà con cử tri.

     Tôi được sinh ra, lớn lên và trưởng thành từ thực tiễn làm công tác thanh niên trên quê hương mang tên Bác; tôi vô cùng vinh dự và hạnh phúc khi được Trung ương giới thiệu về ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII tại chính thành phố thân yêu của mình. Nếu được bà con cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu Quốc hội khóa XIII, tôi sẽ nỗ lực tập trung làm tốt những công việc sau:

     1. Tích cực tham gia đóng góp xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, ra sức nghiên cứu, nắm chắc tình hình kinh tế - xã hội, đời sống của nhân dân trên địa bàn ứng cử để có những đề xuất, kiến nghị các giải pháp hữu hiệu giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc của nhân dân. Qua đó làm cơ sở cho việc tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

     Với tôi đại biểu Quốc hội là đại biểu của dân nên việc đầu tiên phải nghĩ đến và hành động vì quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. Theo đó, tôi sẽ luôn ghi nhận nghiêm túc ý kiến của cử tri, định kỳ đi cơ sở và có lịch tiếp dân, đồng thời phản ánh trung thực các ý kiến đó với Quốc hội và giám sát giải quyết các vấn đề cử tri kiến nghị.

     2. Tham gia ý kiến với Quốc hội có quyết sách về an sinh xã hội để cho các tầng lớp thanh niên được thụ hưởng về lĩnh vực nghề nghiệp và việc làm, về đầu tư đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và tạo điều kiện cho trí thức trẻ phát huy trí tuệ, đóng góp sức lực phục vụ cho sự nghiệp phát triển đất nước; về chế độ chính sách, nâng cao chất lượng đào tạo và cơ chế trợ giúp sinh viên, học sinh; quan tâm thanh niên đang công tác, lao động, học tập ở nước ngoài và thu hút Việt kiều trẻ có đầy đủ năng lực về tham gia dựng xây đất nước; chính sách hỗ trợ cho Doanh nghiệp, nhất là Doanh nhân trẻ có điều kiện phát triển kinh tế thuận lợi; các hỗ trợ cho nhóm thanh niên yếu thế cơ hội phát triển có điều kiện hội nhập cộng đồng toàn diện.

     3. Từ những kiến nghị của cử tri, các tầng lớp thanh niên, tôi sẽ cùng với các tổ chức thành viên tập thể của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam như Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, các Hội: Sinh viên Việt Nam, Doanh nhân trẻ Việt Nam, Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Trí thức khoa học công nghệ trẻ Việt Nam nghiên cứu, phát động thành phong trào quần chúng để kết nối nguồn lực xã hội, thực hiện các nguyện vọng chính đáng của cử tri và thanh niên.

     4. Tham gia đầy đủ các phiên họp toàn thể của Quốc hội, của Đoàn đại biểu Quốc hội; tích cực tham gia vào quá trình đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội; đồng thời không ngừng học tập, nâng cao trình độ, năng lực để thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu Quốc hội, không phụ lòng tin và sự ủng hộ của cử tri thành phố.

            Xin chân thành cảm ơn các vị đại biểu và toàn thể cử tri./.


ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ

LÊ HOÀNG QUÂN

 

     Tôi tên Lê Hoàng Quân, là đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VII, hiện là Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2004 - 2011. Được sự chấp thuận của tổ chức và sự tín nhiệm của đồng bào cử tri, tôi rất vinh dự tham gia tái ứng cử Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII nhiệm kỳ 2011 - 2016.

     Theo Luật định, tôi xin trình bày Chương trình hành động khi được cử tri tín nhiệm trong nhiệm kỳ tới như sau:

     1/ Nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc chấp hành Hiến pháp và pháp luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu Hội đồng nhân dân theo quy định của Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, tích cực tham gia các hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố, gần gũi, lắng nghe ý kiến đóng góp của cử tri, tham gia giám sát các hoạt động cơ quan nhà nước để mang lại kết quả thiết thực.

     2/ Với trách nhiệm của người cán bộ và vai trò của người đại biểu Hội đồng nhân dân, tôi nêu cao tinh thần đoàn kết, phối hợp chặt chẽ các ngành, các cấp, cùng với các tầng lớp nhân dân thành phố tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố 5 năm 2011 - 2015, cụ thể:

     Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; Phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội; Từng bước giải quyết trình trạng ngập nước, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường; Xây dựng cơ chế, chính sách đầu phát triển sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hóa, khoa học - công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao; Giải quyết việc làm; Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa; Thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đời sống văn hóa ở địa bàn dân cư, cùng nhân dân thành phố ra sức xây dựng, bảo vệ và phát triển thành phố xứng đáng là thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu.

     3/ Góp phần giữ vững ổn định chính trị, tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự - an toàn xã hội; kiên quyết đấu tranh, ngăn ngừa các hiện tượng tiêu cực tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kẻo giảm các tệ nạn xã hội, tội phạm và tai nạn giao thông. Thực hiện cải cách hành chính, cải cách tư pháp, phát huy quyền dân chủ XHCN của nhân dân để xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh.

     4/ Ra sức học tập, rèn luyện đạo đức phẩm chất, nâng cao trình độ, kiến thức để làm tốt nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, xứng đáng với niềm tin của cử tri và đồng bào thành phố.

     Xin trân trọng cám ơn những tình cảm quí báu mà đồng bào, đồng chí và cử tri đã động viên, chia sẻ giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ trọng trách trong nhiệm kỳ vừa qua để ra sức phấn đấu làm tốt hơn nhiệm vụ trong thời kỳ mới./.


ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ

PHAN MINH CHÂU

 

     Kính thưa quí vị đại biểu cử tri.

     Kính thưa quí vị cử tri, là một người được trưởng thành từ phong trào quần chúng ở cơ sở, là một cán bộ của tổ chức Mặt trận tôi đã xác định, cho dù có được trúng cử để trở thành Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ này hay không, tôi cũng sẽ cố gắng cống hiến hết khả năng của mình cho quá trình xây dựng và phát triển của thành phố, tôi luôn xem đó như là một nghĩa vụ thiêng liêng mà tôi phải thực hiện để làm tròn bổn phận của một công dân đối với thành phố.

     Nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi làm Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2011 - 2016, với tư cách của một người đang trực tiếp công tác trong tổ chức Mặt trận, tôi không có lời hứa nào khác ngoài những nội dung cam kết dưới đây:

     1/ Với cương vị công tác hiện nay là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 11, nếu tôi được cử tri tín nhiệm bầu làm Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, tôi cam kết sẽ nỗ lực làm thật tốt vai trò của người đại biểu nhân dân, sẽ dành nhiều thời gian để gặp gỡ, tiếp xúc với các giới cử tri thành phố, để qua đó am hiểu cuộc sống thực tế của cử tri, để được lắng nghe nhiều ý kiến, kiến nghị và đề xuất của các giới cử tri đối với chính quyền thành phố về những yêu cầu cần tiếp tục được quan tâm đối với công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân thông qua việc xây dựng hệ thống chính sách đối với các giới đồng bào thành phố, đặc biệt là những chính sách trực tiếp phục vụ cho việc chăm lo cải thiện nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

     2/ Để góp phần xây dựng chính quyền các cấp trong sạch và vững mạnh toàn diện, thật sự là chính quyền của dân, do dân và vì dân ngoài việc tích cực tham gia các hoạt động giám sát và chất vấn tại các kỳ họp, tôi cam kết thực hiện nghiêm túc việc tu dưỡng đạo đức của bản thân mà biểu hiện tập trung nhất đó là: bản thân không tham nhũng và kiên quyết không chấp nhận các biểu hiện của tệ nạn tham nhũng.

     3/ Để làm tròn trách nhiệm mà cử tri tin tưởng ủy thác, tôi sẽ nỗ lực làm việc bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất; chủ động nghiên cứu học tập để nâng cao trình độ theo yêu cầu nhiệm vụ; tăng cường rèn luyện đạo đức phẩm chất cá nhân, cùng với những người thân trong gia đình, sống giản dị, chan hòa, đoàn kết, nghĩa tình với mọi người.

     Trên đây là nội dung chương trình hành động của tôi, nếu tôi vinh dự được trúng cử làm Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII nhiệm kỳ 2011 - 2016.

     Trân trọng./.


ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ

CHÂU NHỰT TRUNG

 

     1. Vì sự nghiệp phát triển, ổn định an sinh xã hội của thành phố nói riêng, cả nước nói chung. Tôi nguyện cống hiến sức mình cố gắng thực hiện thật tốt nhiệm vụ, làm cầu nối đưa chính quyền và nhân dân ngày càng gần nhau hơn, để thông hiểu thấu đáo nhiệm vụ, nguyện vọng của nhau, cùng nhau giải quyết những khó khăn vướng mắc trong cuộc sống, cùng nhau xây dựng thành phố Hồ Chí Minh ngày càng giàu đẹp, đất nước ngày một phồn vinh.

     2. Bằng kinh nghiệm, năng lực hiện hữu của bản thân, sẽ tham gia đẩy mạnh sức lan tỏa của chương trình bình ổn giá sâu, xa, rộng hơn, góp phần thiết thực chăm lo thật tốt đời sống của bà con lao động nghèo, công nhân có thu nhập thấp.

     3. Tích cực tham gia đẩy mạnh công tác quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm, góp phần bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.

     4. Xúc tiến nhanh chương trình xây dựng chuỗi an toàn vệ sinh thực phẩm, tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động, nhiều sản phẩm sạch, an toàn phục vụ người tiêu dùng, góp sức vào công cuộc phát triển ngành chăn nuôi, công nghiệp thực phẩm của cả nước.

     5. Góp ý tuyên truyền, đấu tranh với tệ nạn xấu làm ảnh hưởng vệ sinh công cộng, tham gia kiểm soát, góp ý, sửa chữa, bảo quản, nâng cấp, cải tạo, bảo vệ môi trường sống tốt đẹp cho nhân dân thành phố.

     6. Tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức về tác hại của tệ nạn, ma Túy, uống rượu bia không kiểm soát, tránh trở thành vấn nạn của Quốc gia. Góp phần bảo vệ hạnh phúc, sức khỏe cho mọi người, phát triển tốt nòi giống trong tương lai.

     7. Tích cực tham gia và vận động các cơ quan, tổ chức thực hiện chính sách xã hội, công tác xóa nghèo, khuyến học, tạo tri thức tốt cho thế hệ sau.

     8. Đấu tranh không mệt mỏi, vì lợi ích chính đáng của người dân, trong khuôn khổ luật pháp cho phép./.


ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ

PHẠM HIẾU NGHĨA

 

     Là đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VII (nhiệm kỳ 2004-2011) tôi xin cám ơn cử tri đã ủng hộ, giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ trong 7 năm qua; Được ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh hiệp thương, giới thiệu, nếu được bà con cử tri tín nhiệm bầu làm Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII (nhiệm kỳ 2011-2016) tôi sẽ tập trung vào chương trình hành động với các nội dung sau:

1. Gần dân, hiểu dân gắn bó sâu sát và thường xuyên với cử tri: Thực hiện nghiêm túc việc tiếp xúc cử tri qua đó nắm bắt kịp thời và phản ảnh trung thực mọi ý kiến, nguyện vọng của cử tri với Hội đồng nhân dân, với các cấp, các ngành để giải quyết những nguyện vọng chính đáng của cử tri nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, đồng thời từ đó góp ý cho thành phố có những Nghị quyết sát hợp với những vấn đề bức xúc của cử tri như: phát triển cơ sở hạ tầng đô thị, vấn đề giao thông, vấn đề quy hoạch treo, vấn đề ngập nước, vấn đề đền bù giải tỏa…

2. Nâng cao chất lượng cuộc sống người dân qua các chính sách: Chính sách nhà ở cho công nhân viên chức lao động, những người có thu nhập thấp; nâng cao chất lượng y tế, giáo dục - đào tạo; chính sách xóa đói giảm nghèo, chính sách về việc làm và giải quyết việc làm cho thanh niên, chính sách trợ vốn cho người dân nghèo.

3. Tiếp tục thực hiện những vấn đề về công tác xã hội nhân đạo của Chữ thập đỏ: Qua đó tăng cường vận động hội viên, các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm cùng nhau chia sẻ những khó khăn của người dân trong nước, của người dân các nước, các dân tộc do thiên tai: động đất, sóng thần, lũ lụt, do chiến tranh: Nạn nhân chất độc da cam… để giảm nhẹ nỗi đau, mất mát, bảo vệ sức khỏe, sinh mạng của con người và dành ưu tiên cho những người thiệt thòi nhất trên tinh thần giúp cho sự hiểu biết lẫn nhau, sự hợp tác, hữu nghị, hòa bình bền vững giữa các dân tộc.

4. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; thúc đẩy cải cách hành chính: Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước, phục vụ nhu cầu của Người dân, Doanh nghiệp trong cuộc sống cũng như quá trình phát triển thành phố, kịp thời xây dựng bổ sung, điều chỉnh quy trình tiếp nhận xử lý hồ sơ của người dân, trả hồ sơ đúng hạn… khắc phục tình trạng trì trệ liên quan đến công tác cấp phép kinh doanh, xây dựng, cấp chủ quyền nhà, giúp người dân hiểu rõ hơn chủ trương, chính sách nhà nước.

5. Tích cực thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc: Nhằm thúc đẩy sự tham gia đóng góp xây dựng của mọi người, mọi dân tộc trong đó có quận 11 với tỉ lệ dân tộc Hoa cao nhất thành phố./.


ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ

ĐẶNG THỊ MINH HIẾU

 

   Với nhận thức đầy đủ về vai trò, nhiệm vụ của đại biểu HĐND cùng thực tiễn công tác tại Hội Chữ thập đỏ thành phố, tôi mong muốn trở thành đại biểu HĐND thành phố, nhiệm kỳ 2011 - 2016 để thực hiện 3 nhiệm vụ sau.

1. Phát huy vai trò và trách nhiệm của một đại biểu, giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri và thể hiện chính kiến, tham gia thảo luận, chất vấn và biểu quyết các vấn đề quan trọng, đặc biệt trong các lĩnh vực cử tri đang quan tâm như: An sinh xã hội, cải cách hành chánh, chống tham nhũng, ách tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, chủ trương kềm chế lạm phát và bình ổn giá…

2. Chăm lo cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt 1à người già neo đơn, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật, mồ côi, nạn nhân nhiễm chất độc da cam…góp phần cùng Chính quyền thực hiện chủ trương “Xóa hộ nghèo, tăng hộ khá”, thực hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước. Góp phân giáo dục lòng nhân ái, rèn luyện nhân cách cho thế hệ trẻ.

3. Với vai trò một nữ ứng cử viên, tôi quan tâm đến sự bình đẳng giới và sự phát triển toàn diện của phụ nữ góp phần thực hiện mục tiêu các quyền bình đẳng của phụ nữ trong lĩnh vực lao động, việc làm và chăm sóc sức khỏe.

Từ 3 nhiệm vụ trên, tôi thực hiện các giải pháp sau:

1. Tăng cường tiếp xúc cử tri, luôn lắng nghe, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri, kịp thời phản ánh hoặc chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền, đồng thời theo dõi, đôn đốc việc giải quyết và thông báo kết quả cho cử tri trong thời gian sớm nhất.

2. Hội CTĐ có sự phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể của thành phố, tăng cường khảo sát, nắm bắt nhu cầu của đối tượng để qua chương trình truyền hình Nhân đạo và các chương trình truyền hình trực tiếp vận động nhiều nguồn lực chăm lo, tạo điều kiện thuận lợi giải quyết những khó khăn cơ bản thông qua các dự án nhỏ và vừa giúp các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn vươn lên hòa nhập cộng đồng. Phát huy hiệu quả phòng khám Nhân đạo của 24 quận, huyện để chăm sóc sức khỏe, điều trị bệnh cho các đối tượng không có điều kiện tham gia Bảo hiểm y tế tại địa phương.

3. Thông qua chương trình liên tịch với Sở Giáo dục và Thành Đoàn xây dựng nội dung hoạt động CTĐ trong trường học, qua từng nội dung hoạt động giáo dục lòng nhân ái, rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng sơ cấp cứu góp phần giáo dục toàn diện và hình thành nhân cách cho thế hệ trẻ.

4. Tuyên truyền thực hiện pháp luật, đặc biệt là Luật Bình đẳng giới, Luật phòng, chống Bạo lực gia đình, bảo vệ trẻ em, đặc biệt trẻ em nữ, hỗ trợ về kiến thức pháp luật cho phụ nữ, chống những hành vi bạo lực gia đình, tiến tới bình đẳng giới và luôn vì sự phát triển toàn diện của phụ nữ.

            Với vai trò một nữ ứng cử viên và một cán bộ Hội Chữ thập đỏ TP, tôi quan tâm, chia sẻ và đồng cảm với những bức xúc, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của tất cả cử tri, đặc biệt là cử tri nữ. Tôi mong muốn được sự ủng hộ, tín nhiệm của các cử tri, giúp tôi có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đề ra, góp sức vào sự phát triển nhanh và bền vững của thành phố Hồ Chí Minh./.

 

 

Tìm kiếm