CÁC ĐỊA CHỈ CẦN BIẾT 

 

ỦY BAN MTTQ QUẬN VÀ CÁC ĐOÀN THỂ

 

Đơn vị

Địa chỉ

Số điện thoại

Email

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

181G-H-I Bình Thới, Phường 09

38.582.651

mttq.q11@tphcm.gov.vn

Liên đoàn Lao động

622 Lạc Long Quân, Phường 5

39.748.607

ldld.q11@tphcm.gov.vn

Hội Liên hiệp Phụ nữ

181D Bình Thới, Phường 09

39.633.290

hlhpn.q11@tphcm.gov.vn

Quận đoàn

284 Lãnh Binh Thăng, Phường 11

39.628.758

quandoan.q11@tphcm.gov.vn

Hội Cựu chiến binh        

284A Minh Phụng, Phường 02

39.634.625

hccb.q11@tphcm.gov.vn

Hội Chữ thập đỏ

531 Minh Phụng, Phường 10

38.587.850

hctd.q11@tphcm.gov.vn

Hội Khuyến học

181Minh Phụng, Phường 09

36.021.140

hkh.q11@tphcm.gov.vn

Hội Luật gia                 

181G Minh Phụng, Phường 09

39.636.936

 

Hội Doanh nghiệp       

181H Minh Phụng, Phường 09

39.636.836

 

Hội Cựu Thanh niên xung phong

284 Lãnh Binh Thăng, Phường 11

39.621.948

 

CLB Truyền thống Kháng chiến

181I Bình Thới, Phường 09

35.003.722

 


 

 

CÁC TRUNG TÂM

 

 Đơn vị

Địa chỉ

Số điện thoại

Email

Trung tâm Văn hóa - Thể thao

179AB-CD Bình Thới, Phường 09

(Cơ sở 1)

39.633.798

39.630.704

39.627.749

ttvh.q11@tphcm.gov.vn

tttdtt.q11@tphcm.gov.vn

283 Lãnh Binh Thăng, Phường 08

(Cơ sở 2)

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên                                           

33 đường 52 Cư xá Lữ Gia, Phường 15

38.641.400

ttgdnngdtx.q11@tphcm.gov.vn

Trung tâm Y tế

72 đường số 5 Cư xá Bình Thới, Phường 08

38.587.259

ttyt.q11@tphcm.gov.vn

Bệnh viện quận

72 đường số 5 Cư xá Bình Thới, Phường 08

39.650.199

bv.q11@tphcm.gov.vn

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị

268 Bình Thới, Phường 10

38.588.723

 

Nhà Thiếu nhi quận

284 Lãnh Binh Thăng, Phường 11

39.628.758

ntn.q11@tphcm.gov.vn

 

 

 

CÁC PHÒNG BAN CHUYÊN MÔN, ĐƠN VỊ

 

Đơn vị

Địa chỉ

Số điện thoại

Email

Văn phòng UBND quận

270 Bình Thới, Phường 10

39.634.490

q11@tphcm.gov.vn

Phòng Tài chính - Kế hoạch

270 Bình Thới, Phường 10

38.582.613

tckh.q11@tphcm.gov.vn

Phòng Kinh tế

270 Bình Thới, Phường 10

39.633.349

39.633.350

kinhte.q11@tphcm.gov.vn

Chi cục Thống kê

270 Bình Thới, Phường 10

39.637.841

thongke.q11@tphcm.gov.vn

Phòng Nội vụ

270 Bình Thới, Phường 10

39.633.727

39.630.597

noivu.q11@tphcm.gov.vn

Phòng Tư pháp

270 Bình Thới, Phường 10

38.581.085

tuphap.q11@tphcm.gov.vn

Thanh tra quận

270 Bình Thới, Phường 10

39.634.699

thanhtra.q11@tphcm.gov.vn

Phòng Quản lý đô thị

270 Bình Thới, Phường 10

38.587.536

qldt.q11@tphcm.gov.vn

Phòng Tài nguyên và Môi trường

270 Bình Thới, Phường 10

39.635.805

tnmt.q11@tphcm.gov.vn

Thanh tra Xây dựng

270 Bình Thới, Phường 10

22.152.212

ttxd.q11@tphcm.gov.vn

Phòng Giáo dục và Đào tạo

714-716 Hồng Bàng, Phường 01

39.609.921

giaoduc.q11@tphcm.gov.vn

Phòng Văn hóa & Thông tin

270 Bình Thới, Phường 10

38.581.320

38.587.544

vhtttt.q11@tphcm.gov.vn

Phòng Lao động Thương Binh và Xã hội

270 Bình Thới, Phường 10

38.587.550

ldtbxh.q11@tphcm.gov.vn

Phòng Y tế

270 Bình Thới, Phường 10

39.632.019

yte.q11@tphcm.gov.vn

Ban Quản lý đầu tư Xây dựng công trình

462CD Minh Phụng, Phường 09

39.635.270

39.635.269

bqlda.q11@tphcm.gov.vn

Ban Bồi thường Giải phóng Mặt bằng

179H Bình Thới, Phường 09

38.583.190

38.583.191

bbtgpmb.q11@tphcm.gov.vn

Ban Quản lý chợ Thiếc

Phó Cơ Điều, Phường 06

38.556.641

bqlcthiec.q11@tphcm.gov.vn

Ban Quản lý chợ Lãnh Binh Thăng

297 Lãnh Binh Thăng, Phường 09

39.627.549

bqlclbthang.q11@tphcm.gov.vn

Ban Quản lý chợ Phú Thọ

124 Lãnh Binh Thăng, Phường 13

38.580.378

bqlcptho.q11@tphcm.gov.vn

Ban Quản lý chợ Bình Thới

377/53 Minh Phụng, Phường 10

39.634.365

bqlcbthoi.q11@tphcm.gov.vn

Kho bạc Nhà nước quận

343 Lãnh Binh Thăng, Phường 09

39.622.782

khobac.q11@tphcm.gov.vn

Chi cục Thuế quận

270 Bình Thới, Phường 10

39.630.585

cct.q11@tphcm.gov.vn

Bảo hiểm Xã hội quận

5-7 Hàn Hải Nguyên, Phường 02

39.630.620

bhxh.q11@tphcm.gov.vn

Công ty TNHH Một thành viên DVCI

12 đường số 2 Cư xá Lữ Gia, Phường 15

38.662.086

dvci.q11@tphcm.gov.vn

Đội Quản lý thị trường 11B

101A-103 Lạc Long Quân, Phường 03

38.581.185

dqltt.q11@tphcm.gov.vn

Trạm Thú y quận

337A Minh Phụng, Phường 02

39.606.929

39.696.204

 

Công an quận

272 Bình Thới, Phường 10

39.634.720

 

Ban chỉ huy Quân sự quận

283 Lý Thường Kiệt, Phường 15

38.688.993

 

Viện Kiểm sát nhân dân quận

652 Hồng Bàng, Phường 16

39.609.128

q11.vksnd@tphcm.gov.vn

Tòa án nhân dân quận

172 Ông Ích Khiêm, Phường 05

39.744.268

tand.q11@tphcm.gov.vn

Chi cục Thi hành án dân sự quận

1309 đường 3/2, Phường 16

38.587.537

thads.q11@tphcm.gov.vn


 

KHỐI PHƯỜNG

 

Đơn vị

Địa chỉ

Số điện thoại

Email

Ủy ban nhân dân phường 01

36B/41-47 đường 762 Hồng Bàng, Phường 1

39.606.273

p1.q11@tphcm.gov.vn

Công an phường 01

762A Hồng Bàng

39.606.721

 

Ban chỉ huy quân sự phường 01

36C/36 đường 762 Hồng Bàng

39.606.880

 

 

Ủy ban nhân dân phường 02

318B-C Minh Phụng, Phường 2

38.583.301

p2.q11@tphcm.gov.vn

Công an phường 02

259 Minh Phụng

39.632.958

 

Ban chỉ huy quân sự phường 02

241 Hàn Hải Nguyên

39.606.683

 

 

Ủy ban nhân dân phường 03

161B/2B-C-D Lạc Long Quân, Phường 3

39.633.936

39.632.928

p3.q11@tphcm.gov.vn

Công an phường 03

117 Lạc Long Quân

39.633.652

 

Ban chỉ huy quân sự phường 03

161B/2B-C-D Lạc Long Quân, Phường 3

39.633.390

 

 

Ủy ban nhân dân phường 04

139B Thuận Kiều, Phường 4

38.552.742

p4.q11@tphcm.gov.vn

Công an phường 04

218 Dương Tử Giang Phường 4

38.552.570

 

Ban chỉ huy quân sự phường 04

155 Tạ Uyên Phường 4

38.560.075

 

 

 

 

 

Ủy ban nhân dân phường 05

347 Lạc Long Quân, Phường 5

38.653.131

p5.q11@tphcm.gov.vn

Công an phường 05

148 Ông Ích Khiêm Phường 5

38.652.199

 

Ban chỉ huy quân sự phường 05

347 Lạc Long Quân Phường 5

38.652.945

 

 

 

 

 

Ủy ban nhân dân phường 06

59 Lê Đại Hành, Phường 6

38.558.982

p6.q11@tphcm.gov.vn

Công an phường 06

190 Phó Cơ Điều Phường 6

38.553.998

 

Ban chỉ huy quân sự phường 06

59 Lê Đại Hành Phường 6

38.564.614

 

 

 

 

 

Ủy ban nhân dân phường 7

183A Lý Nam Đế, Phường 7

38.553.805

p7.q11@tphcm.gov.vn

Công an phường 7

152 Lê Đại Hành Phường 7

38.554.667

 

Ban chỉ huy quân sự phường 7

183A Lý Nam Đế Phường 7

38.556.307

 

 

Ủy ban nhân dân phường 8

204-206 Thái Phiên, Phường 8

39.630.880

p8.q11@tphcm.gov.vn

Công an phường 8

115/61/2-4 Dương Đình Nghệ Phường 8

39.634.409

 

Ban chỉ huy quân sự phường 8

94A Dương Đình Nghệ Phường 8

38.580.759

 

 

Ủy ban nhân dân phường 9

462C-D Minh Phụng, Phường 9

38.582.332

p9.q11@tphcm.gov.vn

Công an phường 9

179Bình Thới Phường 9

38.587.921

 

Ban chỉ huy quân sự phường 9

181/31/17B Bình Thới

38.581.049

 

 

Ủy ban nhân dân phường 10

503-505 Minh Phụng, Phường 10

38.583.582

p10.q11@tphcm.gov.vn

Công an phường 10

561 Minh Phụng Phường 10

39.633.938

 

Ban chỉ huy quân sự phường 10

180/12D Lạc Long Quân Phường 10

39.633.846

 

 

Ủy ban nhân dân phường 11

33-35 Bình Thới, Phường 11

39.628.899

p11.q11@tphcm.gov.vn

Công an phường 11

133A Bình Thới Phường 11

39.629.783

 

Ban chỉ huy quân sự phường 11

351/4A Lê Đại Hành Phường 11

39.627.101

 

 

Ủy ban nhân dân phường 12

1168đường 3/ 2, Phường 12

39.627.275

p12.q11@tphcm.gov.vn

Công an phường 12

1168E đường 3/2 Phường 12

39.627.719

 

Ban chỉ huy quân sự phường 12

41 Huyền Toại Phường 12

39.627.805

 

 

Ủy ban nhân dân phường 13

233 Lê Đại Hành, Phường 13

39.627.139

p13.q11@tphcm.gov.vn

Công an phường 13

223 Lê Đại Hành Phường 13

39.628.722

 

Ban chỉ huy quân sự phường 13

349/161 Lê Đại Hành Phường 13

38.580.281

 

 

Ủy ban nhân dân phường 14

72 Bình Thới, Phường 14

38.655.916

p14.q11@tphcm.gov.vn

Công an phường 14

170 Bình Thới Phường 14

38.654.941

 

Ban chỉ huy quân sự phường 14

72C Bình Thới Phường 14

38.652.831

 

 

Ủy ban nhân dân phường 15

76-78 đường số 3 Cư xá Lữ Gia, Phường 15

38.651.134

p15.q11@tphcm.gov.vn

Công an phường 15

299/2/9 Lý Thường Kiệt Phường 15

38.654.772

 

Ban chỉ huy quân sự phường 15

Số 9 đường 52 Cư xá Lữ Gia Phường 15

38.652.621

 

 

Ủy ban nhân dân phường 16

2/2D Lò Siêu, Phường 16

39.692.912

p16.q11@tphcm.gov.vn

Công an phường 16

1421 đường 3/2 Phường 16

39.691.584

 

Ban chỉ huy quân sự phường 16

118 Lò Siêu Phường 16

39.692.893

 


 

 KHỐI TRƯỜNG MẦM NON

 

Đơn vị

Địa chỉ

Số điện thoại

Trường Mầm non quận 11

279 Lãnh Binh Thăng, Phường 08

38.587.074

38.584.197

Trường Mầm non 1

8/79 Tân Hóa, Phường 01

39.609.301

Trường Mầm non 2

286/1 Minh Phụng, Phường 02

35.012.653

39.619.653

38.585.328

Trường Mẫu giáo Sơn Ca 3

247/36/1 Lạc Long Quân, Phường 03

39.633.801

39.630.568

Trường Mầm non 4

876 Nguyễn Chí Thanh, Phường 04

22.298.103

Trường Mầm non 5

423/34 Lạc Long Quân, Phường 05

38.653.594

Trường Mầm non 6

82 Trần Quý, Phường 06

38.564.613

Trường Mẫu giáo Sơn ca 7

102-104 Lê Đại Hành, Phường 07

38.550.937

Trường Mầm non 8      

234 Thái Phiên, Phường 08

38.585.799

Trường Mẫu giáo Sơn ca 9

181/31/7 Bình Thới, Phường 09

39.633.840

Trường Mầm non 10

240 Lạc Long Quân, Phường 10

39.633.557

39.634.953

Trường Mẫu giáo Sơn ca 11

145 Lê Thị Bạch Cát, Phường 11

39.627.668

Trường Mẫu giáo Sơn ca 12

196-198 Tuệ Tĩnh, Phường 12

39.628.581

Trường Mầm non 13

227 Lê Đại Hành, Phường 13

38.580.184

Trường Mầm non 14      

86 đường 100 Bình Thới, Phường 14

38.619.532

Trường Mầm non 15

297/3 Lý Thường Kiệt, Phường 15

38.688.146

38.688.988

Trường Mầm non Sơn ca 16     

269/29 Nguyễn Thị Nhỏ, Phường 16

39.692.931

 

 

KHỐI TRƯỜNG TIỂU HỌC

 

Đơn vị

Địa chỉ

Số điện thoại

Trường tiểu học Hưng Việt

135 Lạc Long Quân, Phường 01

39.690.339

Trường Nguyễn Thi

1484 đường 3 tháng 2, Phường 02

39.694.265

Trường Phạm Văn Hai

888-890 Nguyễn Chí Thanh, Phường 04

38.552.845

Trường Trần Văn Ơn

612 Lạc Long Quân, Phường 05

39.742.366

Trường Hòa Bình

66 Hòa Bình, Phường 05

39.730.927

Trường Âu Cơ

60B Trần Quý, Phường 06

38.559.127

Trường Đề Thám

10 Lê Đại Hành, Phường 07

38.552.401

Trường Lạc Long Quân

255 Lò Siêu, Phường 8

39.627.712

Trường Hàn Hải Nguyên

137-139 Thái Phiên, Phường 9

39.633.345

Trường Thái Phiên

393BC Minh Phụng, Phường 10

39.633.481

Trường Nguyễn Bá Ngọc

395/9G Minh Phụng, Phường 10

39.635.628

Trường Phùng Hưng

250 Lạc Long Quân, Phường 10

39.633.691

Trường Quyết Thắng

391 Cư xá Lê Đại Hành, Phường 11

39.627.774

Trường Phú Thọ

322 Tôn Thất Hiệp, Phường 12

39.627.684

Trường Đại Thành

79/22 Âu Cơ, Phường 14

38.654.813

Trường Trưng Trắc

160 Nguyễn Thị Nhỏ, Phường 15

38.656.250

Trường Nguyễn Thị Nhỏ

Số 01, đường nội bộ C khu chung cư Phú Thọ, Phường 15

38.656.250

Trường Lê Đình Chinh

203 Nguyễn Thị Nhỏ, Phường 16

39.694.702

 

  

 

KHỐI TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

 

Đơn vị

Địa chỉ

Số điện thoại

Trường Lê Anh Xuân

40 đường 762 Hồng Bàng, Phường 01

39.631.619

Trường Nguyễn Văn Phú

616B/112 Lạc Long Quân, Phường 03

39.631.583

Trường Nguyễn Huệ

429/9 Lạc Long Quân, Phường 05

38.650.441

38.603.911

Trường Lê Quý Đôn

343D Lạc Long Quân, Phường 05

38.619.531

38.619.533

Trường Nguyễn Minh Hoàng

185/2 Lý Thường Kiệt, Phường 07

38.550.026

Trường Chu Văn An

01 Dương Đình Nghệ, Phường 08

38.581.110

Trường Phú Thọ

1122 đường 3/2, Phường 12

39.628.889

Trường Lũ Gia

52/1A Cư xá Lữ Gia, Phường 15

38.650.427

Trường Hậu Giang

8 Lò Siêu, Phường 16

39.690.427

 

 

 

KHỐI TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

 

Đơn vị

Địa chỉ

Số điện thoại

Trường Trần Quang Khải

343D Lạc long Quân, Phường 05

39.752.307

39.753.997

Trường Nguyễn Hiền

3 Dương Đình Nghệ, Phường 08

39.627.626

Trường Nam Kỳ Khởi Nghĩa

269/8 Nguyễn Thị Nhỏ, Phường 16

39.692.022

39.609.682

 

 

KHỐI TRƯỜNG, TRUNG TÂM

 

Đơn vị

Địa chỉ

Số điện thoại

Trường Giáo dục chuyên biệt 15/5

6/11 đường số 3, Cư xá Lữ Gia, Phường 15

38.638.254

Trường Bồi dưỡng Giáo dục

269/11 Nguyễn Thị Nhỏ, phường 16

39.609.941

22.154.550

 

 

Tìm kiếm