CÁC ĐỊA CHỈ CẦN BIẾT 

 

ỦY BAN MTTQ QUẬN VÀ CÁC ĐOÀN THỂ

 

Đơn vị

Địa chỉ

Số điện thoại

Email

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

181I Bình Thới, Phường 09

38.582.651

mttq.q11@tphcm.gov.vn

Liên đoàn Lao động

622 Lạc Long Quân, Phường 5

39.748.607

ldld.q11@tphcm.gov.vn

Hội Liên hiệp Phụ nữ

181D Bình Thới, Phường 09

39.633.290

hlhpn.q11@tphcm.gov.vn

Quận đoàn

284 Lãnh Binh Thăng, Phường 11

39.628.758

quandoan.q11@tphcm.gov.vn

Hội Cựu chiến binh       

284A Minh Phụng, Phường 02

39.634.625

hccb.q11@tphcm.gov.vn

Hội Chữ thập đỏ

531 Minh Phụng, Phường 10

38.587.850

hctd.q11@tphcm.gov.vn

Hội Khuyến học

181I Minh Phụng, Phường 09

22.432.706

 

Hội Luật gia                 

181I Bình Thới, Phường 09

38.582.651

 

Hội Doanh nghiệp      

181H Bình Thới, Phường 09

39.636.836

 

Hội Cựu Thanh niên xung phong

284 Lãnh Binh Thăng, Phường 11

39.628.758

 

CLB Truyền thống Kháng chiến

181I Bình Thới, Phường 09

38.582.651

 


 

CÁC TRUNG TÂM

 

 

Đơn vị

Địa chỉ

Số điện thoại

Email

Trung tâm Thể dục Thể thao

283 Lãnh Binh Thăng, Phường 08

39.627.749

tttdtt.q11@tphcm.gov.vn

Trung tâm Văn hóa

179AB-CD Bình Thới, Phường 09

39.633.798

ttvh.q11@tphcm.gov.vn

Trung tâm Dạy nghề     

33 đường 52 Cư xá Lữ Gia, Phường 15

38.641.400

ttdn.q11@tphcm.gov.vn

Trung tâm Y tế dự phòng

72 đường số 5 Cư xá Bình Thới, Phường 08

38.857.259

ttyt.q11@tphcm.gov.vn

Bệnh viện quận

72 đường số 5 Cư xá Bình Thới, Phường 08

39.650.197

bv.q11@tphcm.gov.vn

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị

268 Bình Thới, Phường 10

38.588.723

 

Nhà Thiếu nhi quận

284 Lãnh Binh Thăng, Phường 11

39.628.758

ntn.q11@tphcm.gov.vn

 

CÁC PHÒNG BAN CHUYÊN MÔN, ĐƠN VỊ

 

Đơn vị

Địa chỉ

Số điện thoại

Email

Văn phòng HĐND - UBND quận

270 Bình Thới, Phường 10

39.634.490

q11@tphcm.gov.vn

Phòng Tài chính - Kế hoạch

270 Bình Thới, Phường 10

38.582.613

tckh.q11@tphcm.gov.vn

Phòng Kinh tế

270 Bình Thới, Phường 10

39.633.349

kinhte.q11@tphcm.gov.vn

Chi cục Thống kê

270 Bình Thới, Phường 10

39.634.901

thongke.q11@tphcm.gov.vn

Phòng Nội vụ

270 Bình Thới, Phường 10

39.633.727

noivu.q11@tphcm.gov.vn

Phòng Tư pháp

270 Bình Thới, Phường 10

38.581.085

tuphap.q11@tphcm.gov.vn

Thanh tra quận

270 Bình Thới, Phường 10

39634.699

thanhtra.q11@tphcm.gov.vn

Phòng Quản lý đô thị

270 Bình Thới, Phường 10

38.581.058

qldt.q11@tphcm.gov.vn

Phòng Tài nguyên và Môi trường

270 Bình Thới, Phường 10

39.635.805

tnmt.q11@tphcm.gov.vn

Thanh tra Xây dựng

270 Bình Thới, Phường 10

22.152.212

ttxd.q11@tphcm.gov.vn

Phòng Giáo dục và Đào tạo

714-716 Hồng Bàng, Phường 01

39.609.921

giaoduc.q11@tphcm.gov.vn

Phòng Văn hóa & Thông tin

270 Bình Thới, Phường 10

38.581.320

vhtttt.q11@tphcm.gov.vn

Phòng Lao động Thương Binh và Xã hội

270 Bình Thới, Phường 10

38.587.550

ldtbxh.q11@tphcm.gov.vn

Phòng Y tế

270 Bình Thới, Phường 10

39.632.019

yte.q11@tphcm.gov.vn

Ban Quản lý đầu tư Xây dựng công trình

179H Bình Thới, Phường 09

39.635.270

bqlda.q11@tphcm.gov.vn

Ban Bồi thường Giải phóng Mặt bằng

50 Lữ Gia, Phường 15

38.662.954

bbtgpmb.q11@tphcm.gov.vn

Ban Quản lý chợ Thiếc

Phó Cơ Điều, Phường 06

38.556.641

bqlcthiec.q11@tphcm.gov.vn

Ban Quản lý chợ Lãnh Binh Thăng

244 Lãnh Binh Thăng, Phường 09

39.627.549

bqlclbthang.q11@tphcm.gov.vn

Ban Quản lý chợ Phú Thọ

124 Lãnh Binh Thăng, Phường 13

38.580.378

bqlcptho.q11@tphcm.gov.vn

Ban Quản lý chợ Bình Thới

377/53 Minh Phụng, Phường 10

39.634.365

bqlcbthoi.q11@tphcm.gov.vn

Kho bạc Nhà nước quận

343 Lãnh Binh Thăng, Phường 09

39.622.782

khobac.q11@tphcm.gov.vn

Chi cục Thuế quận

270 Bình Thới, Phường 10

39.630.585

cct.q11@tphcm.gov.vn

Bảo hiểm Xã hội quận

5-7 Hàn Hải Nguyên, Phường 02

54.066.944

bhxh.q11@tphcm.gov.vn

Công ty TNHH Một thành viên DVCI

12 đường số 2 Cư xá Lữ Gia, Phường 15

38.662.086

dvci.q11@tphcm.gov.vn

Đội Quản lý thị trường 11B

360 Hàn Hải Nguyên, Phường 10

38.581.185

dqltt.q11@tphcm.gov.vn

Trạm Thú y quận

337A Minh Phụng, Phường 02

39.606.929

 

Công an quận

270 Bình Thới, Phường 10

39.634.720

 

Ban chỉ huy Quân sự quận

244 Bình Thới, Phường 10

38.582.993

 

Viện Kiểm sát nhân dân quận

652 Hồng Bàng, Phường 16

39.609.128

q11.vksnd@tphcm.gov.vn

Tòa án nhân dân quận

172 Ông Ích Khiêm, Phường 05

39.744.274

tand.q11@tphcm.gov.vn

Chi cục Thi hành án dân sự quận

181B Bình Thới, Phường 09

38.587.537

thads.q11@tphcm.gov.vn


ỦY BAN NHÂN DÂN 16 PHƯỜNG

 

 

Đơn vị

Địa chỉ

Số điện thoại

Email

Ủy ban nhân dân phường 01

36B/41-47 đường 762 Hồng Bàng, Phường 01

39.606.880

p1.q11@tphcm.gov.vn

Ủy ban nhân dân phường 02

318B-C Minh Phụng, Phường 02

38.583.301

p2.q11@tphcm.gov.vn

Ủy ban nhân dân phường 03

161B/2B-C-D Lạc Long Quân, Phường 03

39.633.936

p3.q11@tphcm.gov.vn

Ủy ban nhân dân phường 04

139B Thuận Kiều, Phường 04

38.552.742

p4.q11@tphcm.gov.vn

Ủy ban nhân dân phường 05

347 Lạc Long Quân, Phường 05

38.653.131

p5.q11@tphcm.gov.vn

Ủy ban nhân dân phường 06

59 Lê Đại Hành, Phường 06

38.558.982

p6.q11@tphcm.gov.vn

Ủy ban nhân dân phường 07

183A Lý Nam Đế, Phường 07

38.553.805

p7.q11@tphcm.gov.vn

Ủy ban nhân dân phường 08

204-206 Thái Phiên, Phường 08

39.630.880

p8.q11@tphcm.gov.vn

Ủy ban nhân dân phường 09

462C-D Minh Phụng, Phường 09

38.582.332

p9.q11@tphcm.gov.vn

Ủy ban nhân dân phường 10

503-505 Minh Phụng, Phường 10

35.583.582

p10.q11@tphcm.gov.vn

Ủy ban nhân dân phường 11

33-35 Bình Thới, Phường 11

39.628.899

p11.q11@tphcm.gov.vn

Ủy ban nhân dân phường 12

1168B đường 3 tháng 2, Phường 12

39.627.275

p12.q11@tphcm.gov.vn

Ủy ban nhân dân phường 13

233 Lê Đại Hành, Phường 13

39.627.139

p13.q11@tphcm.gov.vn

Ủy ban nhân dân phường 14

72 Bình Thới, Phường 14

38.655.916

p14.q11@tphcm.gov.vn

Ủy ban nhân dân phường 15

76-78 đường số 3 Cư xá Lữ Gia, Phường 15

38.651.134

p15.q11@tphcm.gov.vn

Ủy ban nhân dân phường 16

2/2D Lò Siêu, Phường 16

39.692.912

p16.q11@tphcm.gov.vn


 

 KHỐI CÁC TRƯỜNG MẦM NON

 

Đơn vị

Địa chỉ

Số điện thoại

Trường Mầm non Quận 11

279 Lãnh Binh Thăng, Phường 08

38.587.074

Trường Mầm non Bán công 10

240 Lạc Long Quân, Phường 10

39.633.557

Trường Mầm non 1

192/36/15 Hùng Vương, Phường 01

39.606.453

Trường Mầm non 2

286/4 Minh Phụng, Phường 02

38.585.328

Trường Mầm non 4

135 Hà Tôn Quyền, Phường 04

38.566.278

Trường Mầm non 5

423/34 Lạc Long Quân, Phường 05

38.653.594

Trường Mầm non 6

82 Trần Quý, Phường 06

38.845.127

Trường Mầm non 8      

224-226-234 Thái Phiên, Phường 08

39.633.933

Trường Mầm non 9

181/31/7 Bình Thới, Phường 09

39.633.840

Trường Mầm non 13

227 Lê Đại Hành, Phường 13

38.580.184

Trường Mầm non 14      

86 đường 100 Bình Thới, Phường 14

38.619.532

Trường Mầm non 15

297/3 Lý Thường Kiệt, Phường 15

38.651.146

Trường Mầm non 16 

44 Nguyễn Chí Thanh, Phường 16

39.692.931

Trường Sơn ca 3

87 Lạc Long Quân, Phường 03

39.633.801

Trường Sơn ca 7

100-102 Lê Đại Hành, Phường 07

38.550.937

Trường Sơn ca 11

145 Lê Thị Bạch Cát, Phường 11

39.627.668

Trường Sơn ca 12

196 Tuệ Tĩnh, Phường 12

39.628.581

 

KHỐI CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC

 

Đơn vị

Địa chỉ

Số điện thoại

Trường tiểu học Hưng Việt

8/49 Tân Hóa, Phường 01

38.587.074

Trường Mầm non Bán công 10

240 Lạc Long Quân, Phường 10

39.633.557

Trường Mầm non 1

192/36/15 Hùng Vương, Phường 01

39.606.453

Trường Mầm non 2

286/4 Minh Phụng, Phường 02

38.585.328

Trường Mầm non 4

135 Hà Tôn Quyền, Phường 04

38.566.278

Trường Mầm non 5

423/34 Lạc Long Quân, Phường 05

38.653.594

Trường Mầm non 6

82 Trần Quý, Phường 06

38.845.127

Trường Mầm non 8

224-226-234 Thái Phiên, Phường 08

39.633.933

Trường Mầm non 9

181/31/7 Bình Thới, Phường 09

39.633.840

Trường Mầm non 13

227 Lê Đại Hành, Phường 13

38.580.184

Trường Mầm non 14

86 đường 100 Bình Thới, Phường 14

38.619.532

Trường Mầm non 15

297/3 Lý Thường Kiệt, Phường 15

38.651.146

Trường Mầm non 16

44 Nguyễn Chí Thanh, Phường 16

39.692.931

Trường Sơn ca 3

87 Lạc Long Quân, Phường 03

39.633.801

Trường Sơn ca 7

100-102 Lê Đại Hành, Phường 07

38.550.937

Trường Sơn ca 11

145 Lê Thị Bạch Cát, Phường 11

39.627.668

Trường Sơn ca 12

196 Tuệ Tĩnh, Phường 12

39.628.581

 

  

Tìm kiếm