Modify settings and columns
  
Xem: 
ban-d0-chi-gioi-duong-bo-xay-dung.aspx
ban-d0-chi-gioi-duong-bo-xay-dungUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
12/06/2013 8:29 SASystem AccountBản đồ chỉ giới đường đỏ xây dựng
ban-do-dia-gioi-hanh-chinh-1.aspx
ban-do-dia-gioi-hanh-chinh-1Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
24/04/2013 9:41 SASystem AccountBản đồ địa giới hành chính
ban-do-dinh-huong-phat-trien-giao-thong.aspx
ban-do-dinh-huong-phat-trien-giao-thongUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
12/06/2013 8:24 SASystem AccountBản đồ định hướng phát triển hệ thống giao thông
ban-do-dinh-huong-phat-trien-khong-gian.aspx
ban-do-dinh-huong-phat-trien-khong-gianUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
18/06/2013 7:56 SASystem AccountBản đồ định hướng phát triển không gian
ban-do-QHCT-P1-3-10.aspx
ban-do-QHCT-P1-3-10Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
02/06/2015 9:29 SASystem AccountBản đồ Quy hoạch chi tiết KDC liên phường 1-3-10
ban-do-QHCT-P2-P16.aspx
ban-do-QHCT-P2-P16Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
02/06/2015 9:30 SASystem AccountBản đồ Quy hoạch chi tiết KDC liên phường 2-16
ban-do-QHCT-P4-6-7-15.aspx
ban-do-QHCT-P4-6-7-15Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
02/06/2015 9:26 SASystem AccountBản đồ Quy hoạch chi tiết KDC liên phường 4-6-7-15
ban-do-QHCT-P5-P14.aspx
ban-do-QHCT-P5-P14Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
02/06/2015 9:30 SASystem AccountBản đồ Quy hoạch chi tiết KDC liên phường 5-14
ban-do-QHCT-P8-12-13.aspx
ban-do-QHCT-P8-12-13Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
02/06/2015 9:28 SASystem AccountBản đồ Quy hoạch chi tiết KDC liên phường 8-12-13
ban-do-QHCT-P9-11.aspx
ban-do-QHCT-P9-11Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
02/06/2015 9:28 SASystem AccountBản đồ Quy hoạch chi tiết KDC liên phường 9-11
ban-do-qhsdd-2018.aspx
ban-do-qhsdd-2018Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
10/04/2018 10:22 SASystem AccountBản đồ QHSD Đất giai đoanạ 2020
ban-do-qhsdd-gd-2015.aspx
ban-do-qhsdd-gd-2015Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
18/06/2013 8:01 SASystem Accountbản đồ QHSD Đất đến giai đoạn 2015
ban-do-qhsdd-gd-2020.aspx
ban-do-qhsdd-gd-2020Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
28/05/2015 9:29 SASystem AccountBản đồ QHSD Đất giai đoanạ 2020
ban-do-quy-hoach.aspx
ban-do-quy-hoachUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
03/05/2013 2:19 CHQuận 11Bản đồ quy hoạch
ban-do-quy-hoach-giao-thong.aspx
ban-do-quy-hoach-giao-thongUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
18/06/2013 8:10 SASystem AccountBản đồ quy hoạch giao thông
bandoquyhoachxaydungdamsen.aspx
bandoquyhoachxaydungdamsenUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
02/06/2015 9:59 SASystem AccountBản đồ quy hoạch xây dựng khu phức hợp Đầm Sen
ban-do-tan-phuoc.aspx
ban-do-tan-phuocUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
02/06/2015 9:30 SASystem AccountBản đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan Tân Phước
cac-dia-chi-can-biet.aspx
cac-dia-chi-can-bietUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
23/05/2011 2:11 CHbioadminCác địa chỉ cần biết
cau-truc-website.aspx
cau-truc-websiteUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
11/10/2010 5:16 CH116-193-64-12\admin_q11Cấu trúc website
chuong-trinh-hanh-dong.aspx
chuong-trinh-hanh-dongUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
10/05/2011 10:03 SAbioadminCHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
dahmdt.aspx
dahmdtUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
08/03/2017 10:25 SASystem AccountDự án hạng mục đầu tư
danh-sach-ung-cu-vien.aspx
danh-sach-ung-cu-vienUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
19/05/2016 10:55 SASystem AccountLịch công tác
dia-gioi-hanh-chinh.aspx
dia-gioi-hanh-chinhUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
24/08/2010 9:36 SASystem AccountĐịa giới hành chính
dich-vu-cong.aspx
dich-vu-congUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
07/09/2010 5:23 CH116-193-64-12\AdministratorDỊCH VỤ CÔNG
dich-vu-cong-truc-tuyen.aspx
dich-vu-cong-truc-tuyenUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
04/12/2017 10:57 SASystem AccountDịch vụ công trực truyến mức độ 3
duong-day-nong.aspx
duong-day-nongUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
01/12/2016 11:23 SASystem AccountLịch công tác
duong-day-nong-phan-anh-quan-11.aspx
duong-day-nong-phan-anh-quan-11Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
28/04/2017 8:38 SASystem AccountĐường dây nóng phản ánh Quận 11
gop-y.aspx
gop-yUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
11/10/2010 5:06 CH116-193-64-12\admin_q11Góp ý
gop-y-bo-luat-dan-su.aspx
gop-y-bo-luat-dan-suUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
26/03/2015 8:48 SASystem AccountGóp ý văn bản QPPL
gop-y-vbqppl.aspx
gop-y-vbqpplUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
02/01/2014 9:00 SASystem AccountGóp ý văn bản QPPL
ketquatkq.aspx
ketquatkqUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
18/08/2011 4:52 CHSystem AccountKết quả tìm kiếm
lich-cong-tac.aspx
lich-cong-tacUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
23/05/2011 2:08 CHbioadminLịch công tác
lich-su-hinh-thanh.aspx
lich-su-hinh-thanhUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
11/10/2010 4:52 CH116-193-64-12\admin_q11Lịch sử hình thành
lien-he.aspx
lien-heUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
11/10/2010 5:05 CH116-193-64-12\admin_q11Liên hệ
LV_HtmlEditor_Admin.aspx
LV_HtmlEditor_AdminUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
27/05/2010 2:38 CHSystem Account
NewsPost.aspx
NewsPostUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
21/10/2015 9:34 SASystem Account
-pages-thongtinlienhe-aspx.aspx
-pages-thongtinlienhe-aspxUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
20/11/2012 9:45 SAQuận 11THÔNG TIN LIÊN HỆ CÁN BỘ CÔNG CHỨC CÓ THẨM QUYỀN
preview.htm
previewUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
27/05/2010 2:38 CHSystem AccountPreview
report-cms.aspx
report-cmsUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
06/12/2010 11:52 CH116-193-64-12\AdministratorBáo cáo thống kê
result.aspx
resultUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
19/01/2015 8:44 SASystem AccountKết quả tìm kiếm
site-map.aspx
site-mapUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
11/10/2010 5:15 CH116-193-64-12\admin_q11Site map
tai-lieu-pho-bien-giao-duc-phap-luat.aspx
tai-lieu-pho-bien-giao-duc-phap-luatUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
12/06/2010 9:25 SASystem AccountTài liệu phổ biến giáo dục pháp luật
tim-kiem.aspx
tim-kiemUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
27/05/2010 2:38 CHSystem AccountTìm kiếm
tong-quan-kinh-te-xa-hoi.aspx
tong-quan-kinh-te-xa-hoiUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
11/10/2010 4:53 CH116-193-64-12\admin_q11Tổng quan kinh tế xã hội
tt-dahmdt.aspx
tt-dahmdtUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
18/10/2012 9:31 SAQuận 11Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công
ttlh.aspx
ttlhUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
08/03/2017 9:27 SASystem AccountThông tin liên hệ CBCC
ttlienhecbcc.aspx
ttlienhecbccUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
20/11/2012 11:19 SAQuận 11Thông tin liên hệ CBCC
thu-tuc-hanh-chinh.aspx
thu-tuc-hanh-chinhUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
04/11/2010 2:23 CH116-193-64-12\AdministratorThủ tục hành chính
thu-tuc-hanh-chinh-phuong.aspx
thu-tuc-hanh-chinh-phuongUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
28/02/2017 2:42 CHSystem AccountThủ tục hành chính phường
thu-vien-hinh-anh.aspx
thu-vien-hinh-anhUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
13/06/2016 9:46 SASystem AccountLịch sử hình thành
tra-cuu-ho-so-hanh-chinh.aspx
tra-cuu-ho-so-hanh-chinhUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
01/04/2011 9:13 SAbioadminTRA CỨU HỒ SƠ HÀNH CHÍNH
trachnhiem.aspx
trachnhiemUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
17/10/2012 10:57 SAQuận 11Trách nhiệm của lãnh đạo cơ quan
ung-cu-vien-hdnd-tp.aspx
ung-cu-vien-hdnd-tpUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
23/05/2011 2:22 CHbioadminỨNG CỬ VIÊN HĐND TP
ung-cu-vien-quoc-hoi.aspx
ung-cu-vien-quoc-hoiUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
23/05/2011 2:23 CHbioadminỨNG CỬ VIÊN QUỐC HỘI
van-ban-chi-dao-dieu-hanh.aspx
van-ban-chi-dao-dieu-hanhUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
20/02/2019 9:03 SASystem AccountChỉ Đạo - Điều Hành
van-ban-phap-luat.aspx
van-ban-phap-luatUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
11/10/2010 5:05 CH116-193-64-12\admin_q11Văn bản pháp luật