SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
0
9
2
9
5
4
7

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 05 /TB-UBND Quận 11, ngày 23 tháng 02 năm 2016 THÔNG BÁO Về người phát ngôn và chế độ phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí của Ủy ban nhân dân quận 11 ...

Ngày 16/02/2016, Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận 11 nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã ban hành Thông báo số 01/TB-UBBC về thành phần hồ sơ, thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận 11 nhiệm kỳ 2016 – 2021. (xem Thông báo) Theo đó, thời gian tiếp nhận hồ sơ ứng cử ...

Năm 2015, Ủy ban nhân dân quận đã tập trung xây dựng các chương trình, ban hành các quyết định, kế hoạch cụ thể, tổ chức điều hành phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, ngân sách, các chương trình trọng điểm sát hợp với tình hình của quận. Cụ thể trong các lĩnh vực sau: - Tập trung chỉ đạo ...

Thực hiện Thông báo số 3899/TB-SNV ngày 14/10/2015 của Sở Nội vụ về thi tuyển công chức làm việc tại các cơ quan Hành chính Nhà nước thuộc thành phố Hồ Chí Minh năm 2015 (đợt 2); Thông báo số 4293/TB-SNV ngày 17/11/2015 của Sở Nội vụ về việc tổ chức ôn tập và hướng dẫn làm bài thi trắc nghiệm trên máy tính trong kỳ thi tuyển công chức năm 2015 ...

Thực hiện Thông báo số 3899/TB-SNV ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Sở Nội vụ về thi tuyển công chức làm việc tại các cơ quan Hành chính Nhà nước thuộc Thành phố Hồ Chí Minh năm 2015 – Đợt 2, Ủy ban nhân dân Quận thông báo thi tuyển công chức làm việc tại các cơ quan hành chính Nhà nước thuộc Quận 11 năm 2015 như sau: I. Chỉ tiêu tuyển dụng: ...

Thực hiện Kế hoạch số 24/KH-BTGPMB ngày 16/09/2015 của Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 11 về việc tổ chức xét tuyển viên chức hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế năm 2015 của Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng; Vừa qua, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng đã ban hành Thông báo số 10/TB-BTGPMB về việc xét tuyển viên chức, ...

Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm rất nguy hiểm cho người, và đến nay chưa có thuốc phòng ngừa, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Khi mắc bệnh, người bệnh có những biểu hiện sốt cao và xuất huyết dưới da, diễn biến nặng có khả năng gây tử vong cao. Bệnh sốt xuất huyết được truyền từ người này sang người khác qua trung gian là muỗi vằn. Vì vậy, ...

Hội thi triển lãm đồ dùng dạy học, đồ chơi giáo dục khuyết tật
Nhằm đẩy mạnh phong trào tự làm đồ dùng, đồ chơi trong các đơn vị Giáo dục trên địa bàn quận 11 như: các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở (có học sinh học hòa nhập); đồng thời phát huy tính tích cực và tiềm năng sáng tạo của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong việc nghiên cứu và tự làm đồ dùng dạy học, đồ chơi phục vụ ...
  Kế hoạch thực hiện công tác thẩm định, xét duyệt quyết toán năm 2015  (03/03)
  Thông báo thu hồi hiệu lực Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm và Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy  (02/03)
  Thông báo 03 mẫu sản phẩm Cafe Phố không đảm bảo an toàn thực phẩm  (02/03)
Các chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế xã hội năm 2016
1. Giá trị sản xuất Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp (theo giá so sánh năm 2010) tăng 4% trở lên, giá trị sản xuất thương mại – dịch vụ (theo giá so sánh năm 2010) tăng 14% trở lên so với năm 2015. 2. Hoàn thành dự toán thu ngân sách Nhà nước năm là 919 tỷ đồng (tăng 20%), trong đó thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh là 517 tỷ đồng ...
  Tình hình kinh tế tháng 11 năm 2015  (07/12)
  Tình hình văn hóa và xã hội tháng 11 năm 2105  (07/12)
  Tình hình xây dựng cơ bản và quản lý đô thị tháng 11 năm 2015  (07/12)
Phường 2 tổng kết công tác xây dựng Đảng và vận động nhân dân
Vừa qua, Đảng ủy phường 02 đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng và vận động nhân dân. Đến dự có bà Trần Thị Bích Liên – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 11. Tại Hội nghị, Đảng ủy phường 2 đã ôn kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và tặng hoa cho các đồng chí đảng viên từ 30 đến 55 năm tuổi ...
  Công tác chăm lo cho đồng bào người Hoa nghèo của Mặt trận Tổ quốc quận 11  (01/02)
  Đảng ủy Doanh nghiệp quận 11 tổng kết thực hiện nhiệm vụ chính trị  (30/01)
  Phường 3 tổng kết công tác xây dựng Đảng và vận động quần chúng, phong trào thi đua yêu nước năm 2015  (28/01)
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
Tìm kiếm