SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
4
1
3
5
6
3
7
Thông tin chỉ đạo điều hành 26 Tháng Tư 2017 9:18:09 SA
Kế hoạch triển khai Đề án “Đào tạo nghề, tạo việc làm cho người dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2020 ” trên địa bàn Quận 11  (06/03/2017)
Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 03/3/2017 của Ủy ban nhân dân Quận 11 về triển khai Đề án “Đào tạo nghề, tạo việc làm cho người dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2020 ” trên địa bàn Quận 11.
Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2016  (03/03/2017)
Quyết định số 855/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2017 về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2016.
Thông báo công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Y tế đến ngày 31 tháng 12 năm 2016  (27/02/2017)
Thông báo số 1346 /TB-SYT ngày 24 tháng 02 năm 2017 về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Y tế đến ngày 31 tháng 12 năm 2016 .
Kế hoạch thực hiện công tác Văn thư lưu trữ của Ủy ban nhân dân quận năm 2017  (22/02/2017)
Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 22/02/2017 của Ủy ban nhân dân Quận 11 về thực hiện công tác Văn thư lưu trữ của Ủy ban nhân dân quận năm 2017.
Kế hoạch Kiểm tra hiệu quả thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020  (13/02/2017)
Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Quận 11 về Kiểm tra hiệu quả thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020.
Quyết định công nhận Khu phố không có tội phạm ẩn náu, hoạt động và khu phố có tội phạm bị phát hiện nhanh, ngăn chặn kịp thời năm 2016  (13/02/2017)
Quyết định số 290/QÐ-UBND ngày 09/02/2017 của Ủy ban nhân dân Quận 11 về công nhận Khu phố không có tội phạm ẩn náu, hoạt động và khu phố có tội phạm bị phát hiện nhanh, ngăn chặn kịp thời năm 2016.
Kế hoạch kiểm tra hiệu quả thực hiện chương trình Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020  (13/02/2017)
Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 10/02/2017 của Ủy ban nhân dân Quận 11 về kiểm tra hiệu quả thực hiện chương trình Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020
Kế hoạch triển khai Chương trình quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động của thành phố giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn quận  (12/02/2017)
Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 10/02/2017 của Ủy ban nhân dân Quận 11 về triển khai Chương trình quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động của thành phố giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn quận.
Quyết định công nhận Ban quản trị nhà Chung cư Cao ốc thương mại - căn hộ Phú Thọ - Thuận Việt, Phường 15 Quận 11  (24/01/2017)
Quyết định số 215/QÐ-UBND ngày 23/01/2017 của Ủy ban nhân dân Quận 11 về công nhận Ban quản trị nhà Chung cư Cao ốc thương mại - căn hộ Phú Thọ - Thuận Việt, Phường 15 Quận 11.
Kế hoạch kiểm tra định kỳ việc bảo vệ môi trường, tài nguyên nước và kiểm soát ô nhiễm công nghiệp tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ trên địa bàn quận 11 năm 2017  (24/01/2017)
Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 23/01/2017 của Ủy ban nhân dân Quận 11 về kiểm tra định kỳ việc bảo vệ môi trường, tài nguyên nước và kiểm soát ô nhiễm công nghiệp tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ trên địa bàn quận 11 năm 2017

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm