SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
3
5
8
5
1
4
Thông tin chỉ đạo điều hành 11 Tháng Năm 2021 6:02:09 CH
Quận 11 ban hành giá dịch vụ thu gom tại nguồn, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt năm 2021  (07/04/2021)
  
UBND Quận 11 vừa ban hành Quyết định số 409/QĐ-UBND ngày 05/4/2021 về việc ban hành giá dịch vụ thu gom tại nguồn, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn quận 11 năm 2021. Theo đó, từ ngày 01/06/2021, giá dịch vụ thu gom tại nguồn, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn Quận 11 năm 2021 được triển khai như sau: Đối ...
Triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh động vật  (07/04/2021)
  
UBND quận 11 vừa ban hành kế hoạch triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn Quận 11 năm 2021. Kế hoạch nhằm triển khai công văn số 230/SNN-CNTY của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn về tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát, phòng, chống bệnh Cúm gia cầm lây lan diện rộng. Tăng cường hiệu ...
Khảo sát lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo Quận 11 giai đoạn 2021 - 2025  (01/04/2021)
  
UBND quận 11 vừa ban hành kế hoạch 54/KH-UBND ngày 30/3/2021 về khảo sát lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo Quận 11 giai đoạn 2021-2025. Kế hoạch nhằm triển khai kế hoạch số 753/KH-UBND của UBND TPHCM về thực hiện khảo sát lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo thành phố giai đoạn 2021-2025. Mục đích nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu về hộ ...
Quận 11 thí điểm mô hình thu gom, vận chuyển chất thải rắn công nghiệp thông thường  (29/03/2021)
  
UBND quận vừa ban hành công văn 466/UBND-TNMT ngày 26/3/2021 về triển khai thí điểm tổ chức thu gom, vận chuyển chất thải rắn công nghiệp thông thường trên địa bàn Quận 11. Theo đó, Ủy ban nhân dân Quận 11 triển khai thí điểm mô hình thu gom, vận chuyển CTRCNTT trên địa bàn 16 phường đối với chủ nguồn thải có phát sinh chất thải rắn công ...
Quận 11 phối hợp đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ môi trường, giáo dục và truyền thông về bảo vệ môi trường trong trường học giai đoạn 2021-2025  (22/03/2021)
Căn cứ Kế hoạch liên sở số 804/KHLS-STNMT-SGDĐT ngày 28 tháng 01 năm 2021 giữa Sở Tài nguyên và Môi trường - Sở Giáo dục và Đào tạo về phối hợp trong việc đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ môi trường, giáo dục và truyền thông về bảo vệ môi trường trong trường học giai đoạn 2021 - 2025 Ngày 19/3/2021, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp ...
Triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2021 trên địa bàn quận  (15/03/2021)
Quận 11 vừa triển khai kế hoạch công tác đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2021 trên địa bàn Quận 11. Nhằm tăng cường nâng cao kiến thức và thực hành về an toàn thực phẩm cho các đối tượng: cán bộ phụ trách quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm (ATTP), các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống và người tiêu dùng ...
Kế hoạch phát triển du lịch trên địa bàn Quận 11 năm 2021  (05/03/2021)
UBND Quận 11 vừa ban hành kế hoạch phát triển du lịch trên địa bàn quận 11 năm 2021. Nhằm tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp du lịch phục hồi sau dịch bệnh COVID-19, thúc đẩy kích cầu du lịch, khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người dân đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất ngành du lịch, tạo sản phẩm mới để thu hút du khách đến ...
Tiêm phòng bệnh dại và đảm bảo an toàn dịch đối với bệnh Dại trên địa bàn Quận 11 - năm 2021  (26/02/2021)
UBND quận 11 vừa ban hành kế hoạch tiêm phòng bệnh dại và đảm bảo an toàn dịch đối với bệnh Dại trên địa bàn Quận 11 - năm 2021. Kế hoạch nhằm triển khai công văn số 168/SNN-CNTY ngày 25/01/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố về triển khai thực hiện tiêm phòng vắc-xin trên đàn gia súc năm 2021; nhằm đảm bảo thực hiện ...
Kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, cơ sở tập trung đông người và cơ sở trọng điểm trên địa bàn Quận 11  (05/02/2021)
UBND quận 11 vừa ban hành kế hoạch kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, cơ sở tập trung đông người và cơ sở trọng điểm trên địa bàn Quận 11. Kế hoạch nhằm triển khai kế hoạch số 35/KH-CATP-PC07 của Công an TPHCM về việc kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy ...
Bảo đảm an toàn thực phẩm đối với kinh doanh thức ăn đường phố, dịch vụ ăn uống tại chợ năm 2021 trên địa bàn Quận 11  (05/02/2021)
UBND Quận 11 vừa ban hành kế hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm đối với kinh doanh thức ăn đường phố, dịch vụ ăn uống tại chợ năm 2021 trên địa bàn Quận 11. Kế hoạch nhằm triển khai kế hoạch số 1860/KH-Ttra ngày 22/12/2020 của Thanh tra Sở Y tế về công tác thanh tra, kiểm tra y tế năm 2021; Đánh giá đúng thực trạng việc chấp hành pháp luật ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm