SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
4
6
4
8
8
6
1
Thông tin chỉ đạo điều hành 26 Tháng Sáu 2017 5:21:16 CH
Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017  (09/06/2017)
1. Hoàn tất tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn quận. Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế trên địa bàn quận 11 năm 2017, phấn đấu giá trị sản xuất công nhiệp – tiểu thủ công nghiệp (theo giá so sánh năm 2010) tăng 4% trở lên, giá trị thương mại – dịch vụ (theo giá so sánh năm 2010) tăng bình quân ...
Công tác trọng tâm tháng 06 năm 2017  (08/06/2017)
1. Lĩnh vực kinh tế, tài chính: - Hoàn thành cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 100% tiểu thương chợ Bình Thới. Tiếp tục triển khai thực hiện công tác chấn chỉnh sắp xếp các điểm, khu vực kinh doanh tự phát trên địa bàn quận năm 2017, tập trung tại 4 phường 3,5,6,10. - Tiếp tục triển khai Kế hoạch 66/KH-UBND về vận động hộ kinh doanh ...
Quận 11 triển khai thực hiện chương trình phát triển và chỉnh trang đô thị  (05/06/2017)
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 11 Võ Đức Thanh vừa ký ban hành kế hoạch số 123/KH-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2017 về việc thực hiện Chương trình Phát triển và chỉnh trang đô thị năm 2017. Đối với chương trình phát triển đô thị: Về phát triển nhà ở: quận sẽ hỗ trợ các chủ đầu tư xây dựng nhà ở vốn xã hội hóa trên địa bàn trong quá trình triển ...
Quận 11 triển khai thực hiện giảm nghèo bền vững với mục tiêu “Nâng cao điều kiện sống cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo bằng việc tăng diện tích sàn nhà ở bình quân đầu người” giai đoạn 2017 - 2020  (25/05/2017)
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 11 Võ Đức Thanh vừa ký ban hành kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2017 về việc thực hiện giảm nghèo bền vững với mục tiêu “Nâng cao điều kiện sống cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo bằng việc tăng diện tích sàn nhà ở bình quân đầu người” giai đoạn 2017 - 2020. Mục tiêu của kế hoạch là nhằm nâng cao diện ...
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế trên địa bàn quận năm 2017  (24/05/2017)
Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 22/05/2017 của Ủy ban nhân dân quận 11 về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế trên địa bàn quận năm 2017
Kế hoạch thực hiện đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất giai đoạn đến năm 2020  (22/05/2017)
Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 19/05/2017 của Ủy ban nhân dân quận 11 về thực hiện đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất giai đoạn đến năm 2020
Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến 2020 (giai đoạn 2017-2020)  (22/05/2017)
Kế hoạch số 109/KH-UBND ngày 19/05/2017 của Ủy ban nhân dân quận 11 về triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến 2020 (giai đoạn ...
Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND Quận 11 (Tuần 21/2017)  (22/05/2017)
Từ ngày 22/5/2017 đến ngày 28/5/2017 - Tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh. - Nghe báo cáo công tác triển khai Kế hoạch chấn chỉnh, sắp xếp các điểm kinh doanh tự phát trên địa bàn phường 6. - Nghe báo cáo nội dung hỗ trợ chung sức xây dựng nông thôn mới tại 2 xã Tân Nhựt và Bình Lợi. - Nghe báo cáo về công tác sửa chữa Nhà ...
Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2017-2021  (18/05/2017)
Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 16/05/2017 của Ủy ban nhân dân quận 11 về triển khai thực hiện Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2017-2021
Quận 11 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2017 - 2021 trên địa bàn quận  (18/05/2017)
Ngày 16 tháng 5 năm 2017, Ủy ban nhân dân Quận 11 đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2017 - 2021 trên địa bàn Quận 11. Thực hiện Kế hoạch số 2485/KH-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về triển khai thực hiện Chương trình trọng tâm công tác cải ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm