SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
0
2
9
8
1
4
8
Phản hồi ý kiến của Tổ chức - Cá nhân 19 Tháng Mười Một 2018 10:35:15 CH
Tổng hợp kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ bảy của Hội đồng nhân dân quận nhiệm kỳ 2016 - 2021  (18/12/2017)
Báo cáo số 295/BC-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân quận 11 về tổng hợp kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ bảy của Hội đồng nhân dân quận nhiệm kỳ 2016 - 2021
Kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ năm của Hội đồng nhân dân quận nhiệm kỳ 2016 – 2021  (19/09/2017)
Báo cáo số 197/BC-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2017 về tổng hợp kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ năm của Hội đồng nhân dân quận nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa XIV  (04/08/2017)
Báo cáo số 170/BC-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2017 về giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa XIV.
Kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ năm của Hội đồng nhân dân quận nhiệm kỳ 2016 – 2021  (17/07/2017)
Báo cáo số 152/BC-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2017 về tổng hợp kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ năm của Hội đồng nhân dân quận nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ ba của Hội đồng nhân dân quận nhiệm kỳ 2016 – 2021  (10/04/2017)
Báo cáo số 74/BC-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2017 về tổng hợp kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ ba của Hội đồng nhân dân quận nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ ba của Hội đồng nhân dân quận nhiệm kỳ 2016-2021  (18/01/2017)
Thực hiện Công văn số 210/MTTQ-BTT ngày 06 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận về việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân quận khóa X nhiệm kỳ 2016-2021. Ủy ban nhân dân quận đã chỉ đạo các phòng ban, đơn vị rà soát, hệ thống hóa quá trình xử lý, tập trung giải quyết dứt điểm các ...
Kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân quận nhiệm kỳ 2016 – 2020  (05/09/2016)
Báo cáo số 175/BC-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2016 về tổng hợp kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân quận nhiệm kỳ 2016 – 2020.
Trả lời các kiến nghị tại Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri quận 11 với Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII trước kỳ họp thứ 12  (20/12/2013)
Căn cứ Thông báo số 26/TB-MTTQ-BTT ngày 18/11/2013 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận 11 về nội dung Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri quận 11 với Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII trước kỳ họp thứ 12, Ủy ban nhân dân quận 11 báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri như sau: 1. Về các kiến nghị liên quan đến ...
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm