SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
7
3
8
7
9
1
5
Phản hồi ý kiến của Tổ chức - Cá nhân 22 Tháng Chín 2020 3:15:05 CH
Hoạt động khiếu nại - tố cáo tháng 7/2019  (08/08/2019)
Trong tháng 7/2019, Thanh tra quận tiếp tục thực hiện công tác tiếp công dân. Đối với công tác giải quyết đơn khiếu nại - tố cáo, trong tháng không phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo. Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Quyết định số 2478/QĐ-UBND ngày 21/5/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn ...
Kết quả giải quyết kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ Tám Hội đồng nhân dân quận, khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021  (09/11/2018)
Kết quả giải quyết kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ Tám Hội đồng nhân dân quận, khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021.
Kết quả giải quyết kiến nghị cử tri tại Hội nghị tiếp xúc cử tri quận với Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX sau kỳ họp thứ chín.  (13/09/2018)
Kết quả giải quyết kiến nghị cử tri tại Hội nghị tiếp xúc cử tri quận với Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX sau kỳ họp thứ chín.
Tổng hợp kết quả giải quyết kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ Tám Hội đồng nhân dân quận, khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021.  (26/07/2018)
Tổng hợp kết quả giải quyết kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ Tám Hội đồng nhân dân quận, khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021.
Kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ Bảy của Hội đồng nhân dân quận nhiệm kỳ 2016-2021.  (07/06/2018)
Kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ Bảy của Hội đồng nhân dân quận nhiệm kỳ 2016-2021.
Kết quả giải quyết kiến nghị cử tri trước và sau kỳ hợp thứ Sáu, các kiến nghị của cử tri do Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố chuyển đến  (29/05/2018)
Kết quả giải quyết kiến nghị cử tri trước và sau kỳ hợp thứ Sáu, các kiến nghị của cử tri do Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố chuyển đến.
Tổng hợp kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ bảy của Hội đồng nhân dân quận nhiệm kỳ 2016 - 2021  (18/12/2017)
Báo cáo số 295/BC-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân quận 11 về tổng hợp kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ bảy của Hội đồng nhân dân quận nhiệm kỳ 2016 - 2021
Kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ năm của Hội đồng nhân dân quận nhiệm kỳ 2016 – 2021  (19/09/2017)
Báo cáo số 197/BC-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2017 về tổng hợp kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ năm của Hội đồng nhân dân quận nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa XIV  (04/08/2017)
Báo cáo số 170/BC-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2017 về giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa XIV.
Kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ năm của Hội đồng nhân dân quận nhiệm kỳ 2016 – 2021  (17/07/2017)
Báo cáo số 152/BC-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2017 về tổng hợp kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ năm của Hội đồng nhân dân quận nhiệm kỳ 2016 – 2021.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm