SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
7
4
4
7
0
2
Thông tin chỉ đạo điều hành 13 Tháng Năm 2022 9:10:00 SA

Triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng năm 2022 trên địa bàn Quận 11

UBND Quận 11 vừa ban hành kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 11/05/2022 về triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng năm 2022 trên địa bàn Quận 11 .

Nhằm mục đích xây dựng và phát triển thói quen, nhu cầu, kỹ năng và phong trào đọc (xuất bản phẩm in và điện tử) trong mọi tầng lớp Nhân dân, nhất là trong thanh niên, thiếu niên, học sinh, sinh viên; cải thiện môi trường đọc; góp phần nâng cao dân trí, phát triển tư duy, khả năng sáng tạo, bồi dưỡng nhân cách, tâm hồn, tăng cường ý thức chấp hành pháp luật, hình thành lối sống lành mạnh trong con người, xã hội Việt Nam, đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập trên địa bàn quận góp phần xây dựng quận văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Kế hoạch xác định các mục tiêu cụ thể phải thực hiện trong năm 2022 trên địa bàn Quận 11 như triển khai tham gia Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc và Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức; tiếp tục tổ chức Ngày hội Văn hóa đọc phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương; thực hiện thành công ít nhất 01-02 không gian văn hóa đọc theo hướng văn minh, hiện đại, thu hút rộng rãi các đối tượng tham gia; xây dựng các chương trình nghệ thuật chuyên đề biểu diễn phục vụ các hoạt động Văn hóa đọc tại quận; đẩy mạnh hiệu quả hoạt động Thư viện thông minh tại Trung tâm Văn hóa – Thể thao quận và triển khai đến các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân 16 phường thực hiện thư viện thông minh để phục vụ rộng rãi nhu cầu đọc của người dân và rà soát, đầu tư nâng cao chất lượng hệ thống thư viện trường học đảm bảo diện tích phù hợp, trang thiết bị, vốn tài liệu, nhân sự có chuyên môn thư viện…

Phòng VHTT


Số lượt người xem: 12    
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm